Strona zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wielka Wieś

Pliki GeoTIFF dotyczące zmian planu oraz studium przyjętych uchwałami Rady Gminy Wielka Wieś:

Nr XXIX/328/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszarów „Modlnica-10” i „Modlnica-11”:

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/modlnica-10_20210225.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/modlnica-11_20210225.tif

Nr XXX/338/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszaru „Prądnik Korzkiewski-2”

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/pradnik_korzkiewski-2_20210325.tif

Nr XXXIV/375/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka - 1” w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków - Balice

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/mpzp_modlniczka-1_20210630_legenda.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/mpzp_modlniczka-1_20210630.tif

Nr XXXIV/376/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka - 10” położonego w gminie Wielka Wieś

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/mpzp_modlniczka-10_20210630_legenda.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/mpzp_modlniczka-10_20210630.tif

Nr XXXIII/367/2021 z dnia 27 maja 2021 r. dotyczącej uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka-10”

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/studium_zm_modlniczka-10_kierunki_20210527.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/studium_zm_modlniczka-10_uwarunk_20210527.tif

Nr XLVI/540/2022 z dnia 31 maja 2022 r. dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Giebułtów-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2013/mpzp_gieb1_20130131_legenda.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2013/mpzp_gieb1_20130131.tif

Nr XLVI/541/2022 z dnia 31 maja 2022 r. dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Wielka Wieś-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2013/mpzp_wwies1_20130131_legenda.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2013/mpzp_wwies1_20130131.tif

Nr LI/608/2022 z dnia 30 listopada 2022r dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice oraz uszczegółowienia ustaleń w zakresie układu hydrograficznego

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2022/mpzp_gm_wielka_wieś_lotnictwo_hydrografia_20221121_legenda.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2022/mpzp_gm_wielka_wieś_lotnictwo_hydrografia_20221121.tif

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: