Planowanie przestrzenne

 

plan-zagospodarowania640.jpg

 

Strona zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wielka Wieś

Pliki GeoTIFF dotyczące zmian planu przyjętych uchwałami Rady Gminy Wielka Wieś:

- Nr XXIX/328/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszarów „Modlnica-10” i „Modlnica-11”

oraz

- Nr XXX/338/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszaru „Prądnik Korzkiewski-2”

są do pobrania poniżej:

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/modlnica-10_20210225.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/modlnica-11_20210225.tif

http://www.geotif.wielka-wies.pl/2021/pradnik_korzkiewski-2_20210325.tif

2014-04-14