Zamelduj się

Dbajmy wspólnie o rozwój gminy.

Zachęcamy Was i prosimy o meldowanie się na terenie gminy.

Płacąc podatki i będąc zameldowanym macie realny wpływ na działania realizowane w naszej „Małej Ojczyźnie”.

Na terenie gminy zameldowanych jest 15 777 mieszkańców (dane GUS na koniec 2021 r.)

Obecnie na terenie Gminy Wielka Wieś mieszka ok. 2.5 tys. niezameldowanych osób, co niekorzystnie wpływa na nasz budżet.

Gdyby każda osoba mieszkająca była zameldowana na terenie Gminy to Janosikowe za 2022 r. byłoby niższe o 1,25 mln zł

Każda niezameldowana osoba to 637 zł, które Gmina musi wpłacić do Budżetu Państwa w ramach JANOSIKOWEGO!! W 2023 r. daje to kwotę aż 1,25 mln zł.

1,5 mln zł, które musimy oddać z Budżetu Gminy do Budżetu Państwa, nie zostanie wykorzystane na budowę infrastruktury drogowej, rekreacyjnej czy wydarzeń dla mieszkańców!!!

Niezameldowane osoby zwiększają również średni dochód na osobę w gminie, przez co Subwencja Oświatowa gminy będzie mniejsza niż w 2022 r., mimo że do szkół i przedszkoli uczęszcza więcej dzieci.

To znacznie mniej w budżecie, za te środki można by było zrealizować remonty w budynkach oświatowych, doposażenie pracowni szkolnych lub organizować zajęcia dodatkowe!

Równie ważne jest płacenie podatków w Gminie, 1 rozliczenie PIT to średnio 2900 zł dochodu do budżetu naszej gminy.

Dlatego ZAMELDUJ SIĘ jeszcze w tym roku a w 2023 r. możesz zyskać wiele dodatkowych korzyści m.in.:
- Możliwość udziału w Loterii Meldunkowej, z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (tv, rowery, odkurzacze, ekspresy do kawy itp.)
- Dodatkowe punkty w rekrutacji do Publicznego: Żłobka, Klubów Dziecięcych, Przedszkoli, w programie Złap deszcz.

Przypominamy, że istnieje obowiązek meldunkowy:
• Każdy obywatel jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
• Możesz to zrobić w urzędzie gminy albo przez internet – potrzebujesz wtedy profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu.
• Usługa jest bezpłatna i realizowana od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia, a wymeldowanie ze starego miejsca następuje automatycznie.

Pamiętaj, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej dlatego - bądźmy razem, wspólnie decydujmy o przyszłości Gminy i dbajmy o Jej rozwój.

Zameldujsie (1)
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: