Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza konkurs na stanowisko kierownika referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś

Wymiar etatu: 1/1
Zatrudnienie: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 1

Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,1264390,konkurs-na-stanowisko-kierownika-referatu-inwestycji-w-urzedzie-gminy-wielka-wies.html

Tagi dla strony:

2016-12-01