Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Pierwszy kontakt z inwestorem

ETAP I – Lokalizacja inwestycji


Pierwszy kontakt z inwestorem


Czas: 1 dzień


Podczas pierwszej wizyty w Gminie Wielka Wieś i po przedstawieniu wstępnej informacji na temat zamierzenia inwestycyjnego, otrzymają Państwo materiały zawierające dokładne informacje o terenach inwestycyjnych położonych w Gminie Wielka Wieś.
Informacje te zawierają m.in. numery ewidencyjne działek wchodzących w skład oferowanej nieruchomości wraz z ich powierzchnią, oznaczenie księgi wieczystej, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ukształtowanie terenu oraz dane na temat uzbrojenia terenu i jego skomunikowania.Uwagi:
Oferta przekazywana jest najczęściej w formie tradycyjnej jako wydruk komputerowy, bądź przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres.
Oferta może być również wysłana pocztą tradycyjną.

2014-04-15