Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Realizacja inwestycji

ETAP III – Proces budowlany


Realizacja inwestycji


Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę można przystąpić do realizacji inwestycji.
Przystąpienie do prac należy poprzedzić zarejestrowaniem dziennika budowy w Wydziale Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowskiego i zgłoszeniem o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów
30-037 Kraków
al. Słowackiego 20
tel/fax 632-95-95
wydzial.ab@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Ziemskiego Krakowskiego w Krakowie
30-037 Kraków
al. Słowackiego 20
tel./fax. 633-03-47, 0660-72-11-99
pinb@powiat.krakow.pl


Uwagi:
Rejestracja Dziennika Budowy i zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związana jest z przygotowaniem przez inwestora stosownego wniosku na przygotowanych przez Starostwo i Nadzór Budowlany drukach.

2014-04-25