Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Spotkanie z właścicielami nieruchomości

ETAP I – Lokalizacja inwestycji


Spotkanie z właścicielami oferowanych nieruchomości – jeśli nie stanowią własności gminy


Czas: wg uzgodnienia


Na prośbę inwestora gmina organizuje spotkania z właścicielami nieruchomości. Właściciele oferowanych przez gminę terenów prywatnych wyrazili zgodę na umieszczanie ich działek w ofercie inwestycyjnej Gminy Wielka Wieś.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Wójt Gminy lub Zastępca Wójta Gminy
(12) 419-17-01 w. 900


Uwagi:
Według życzenia inwestora gmina udostępnia również dane teleadresowe właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili na to zgodę.

2014-04-25