Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Włączenie do układu komunikacyjnego

ETAP III – Proces budowlany


Włączenie do układu komunikacyjnego


W zależności od kategorii drogi, do której włączany jest teren inwestycyjny, należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem do zarządcy drogi o uzgodnienie wjazdu.


Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:

droga gminna
– Urząd Gminy Wielka Wieś
Tomasz Sierka
tel. (012) 419-17-01 w. 138
Czas realizacji: 7 dni


droga powiatowa – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Włościańska 4
30-138 Kraków
tel. (012) 622 10 10
sekretariat@zdpk.krakow.pl
www.zdpk.krakow.pl
Czas realizacji: 7 dni


droga wojewódzka – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (012) 637 28 79
sekretariat@zdw.krakow.pl
http://www.zdw.krakow.pl
Czas realizacji: 14 dni


droga krajowa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel. (012) 411 43 59
biuro@krakow.gddkia.gov.pl
www.krakow.gddkia.gov.pl
Czas realizacji: 21-30 dni

2014-04-25