Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej

ETAP III – Proces budowlany


Zapewnienie dostaw energii elektrycznej


Czas: 30 dni
Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej składany jest bezpośrednio przez inwestora do dostawcy energii elektrycznej.


Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
ENION Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Zakład Energetyczny Kraków
Rejon Dystrybucji i Terenowe Biuro Handlowe Krowodrza
30-003 Kraków, ul. Śląska 10
tel. 012 633-63-46, fax 012 261-23-51
e-mail: dp4@krakow.enion.pl


Uwagi:
Druki wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do pobrania ze strony internetowej Zakładu Energetycznego.
Za zapewnienie dostawy energii elektrycznej pobierana jest opłata przyłączeniowa w wysokości przewidzianej taryfą.

2014-04-25