Jaskinia Wierzchowska


  • DŁUGOŚĆ 975 m.

  • GĘBOKOŚĆ 25 m

  • WYSOKOŚĆ OTWORÓW 390, 388, 399 m npm

  • POŁOŻENIE WEJŚCIA dol. Kluczwody, Wierzchowie


Najliczniej odwiedzaną atrakcja turystyczna na terenie naszej gminy jest Jaskinia Wierzchowska Górna, znajdująca się w Dolinie Kluczwody, około 16 kilometrów od Krakowa.


Jest największą tego typu formą krasową na Wyżynie Krakowskiej. Jest ona obiektem dobrze poznanym dzięki licznym przeprowadzonym tu badaniom naukowym.


Jaskinia posiada trzy otwory wejściowe.


Przed dolnymi wylotami znajduje się taras utworzony z materiału namuliska, które niegdyś wyścielało jaskinię i zostało rozkopane i wywiezione w czasie prac poszukiwawczych w drugiej połowie XIX wieku.


Znaleziono w nim wiele kości zwierząt żyjących w epoce lodowcowej [plejstocenie] , a także ślady bytności człowieka z epoki neolitu. Pochodzą stąd m.in. kości niedźwiedzia jaskiniowego, z których zmontowany szkielet stanowi cenny okaz Muzeum Przyrodniczego PAN w Krakowie.


Ogólna długość korytarzy i komór wynosi ok. 1000 m. Jaskinia Wierzchowska Górna jest jedną z pierwszych jaskiń w Europie przystosowanych do obsługi ruchu turystycznego, posiada najdłuższą trasę turystyczną w jaskiniach Polski. Zwiedzenie trasy turystycznej zajmuje około godziny.


Warto ją odwiedzić ze względu na zawiły i urozmaicony układ korytarzy.


Wewnątrz znajdują się ciekawe ekspozycje dydaktyczne, makiety dawnych mieszkańców tych terenów - niedźwiedzia, lwa, hieny oraz myśliwego z epoki paleolitu [epoka kamienia łupanego].


Przy odrobinie szczęścia [od maja do października] można spotkać również naszego pradziadka NEOLITOSA, który w sposób niekonwencjonalny ukaże realia życia ludzi epoki neolitu.


Opiekę nad Jaskinią oraz organizacją ruchu turystycznego sprawuje:


MTR Marta i Tomasz Roszkiewicz s.c.
ul. Rusałek 10/3
31-521 Kraków
NIP: 6751727728
REGON: 385842150
tel./fax: +48 12 411-07-21, 504 298 438
biuro@jaskiniawierzchowska.pl
http://www.jaskiniawierzchowska.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00


2014-04-15