Zabytki architektury

We wsi Biały Kościół znajduje się Kościół p.w.św Mikołaja , który jest przykładem murowanej architektury sakralnej z II poł. XIX wieku.


W ołtarzu głównym kościoła znajduje się XVII wieczny obraz Matki Boskiej Śnieżnej.


Istnieje dawne podanie, że w miejscu obecnego kościoła znajdowała się przed wiekami kapliczka, przy której mieszkał starzec, a przejeżdżających tym traktem błagał o ofiarę na obielenie kościółka.


Często utrzymany i wybielony zyskał nazwę Białego Kościoła.We wsi Modlnica znajduje się piękny zabytkowy Kościół z XVI p. w. św. Wojciecha wieku z późniejszymi niewielkimi przeróbkami.


Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów sakralnych w Polsce.


Powstał w 1553 roku, a konsekrowany był w 1555.


Jest to prawdopodobnie trzeci kościół w Modlnicy, który podobnie jak wcześniejsze jest fundowany pod patronatem św. Wojciecha.


Wyrazem czci dla swiętego jest także obraz namalowany przez Jana Zamojskiego, pochodzący z okresu późnego baroku, który znajduje sie w kościele parafialnym.


Kościół w Modlnicy wchodzi w skład Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej


Barokowo-klasycystyczny Dwór Konopków z II poł. XVIII wieku , otoczony pięknym parkiem ze starym drzewostanem. Budynek ten to doskonały przykład polskiej architektury dworskiej. Obecnie jest to Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Na przełomie XV iXVI wieku majątek w Modlnicy należał do bogatej rodziny Salomonów, którzy doprowadzili go do rozkwitu.


W miejscu starego zamku obronnego Michał Salomon zbudował piękny renesansowy dwór.


W roku 1782 w posiadanie Modlnicy weszli Konopkowie Herbu Nowina, w rękach tej rodziny dwór pozostawał do 1945 roku.


Dom Konopków stał się miejscem spotkań wielu znakomitych osobistości ówczesnego świata artystycznego i naukowego. W 1949 roku przekazany został Uniwersytetowi Jagiellońskiemu jako Dom Pracy Twórczej, potem jako filia Muzeum UJ.


Od 1995 roku dwór spełnia rolę Ośrodka Konferencyjno-Recepcyjnego Rektora UJ.We wsi Giebułtów znajduje się uroczy Kościół pod wezwaniem Św. Idzie go z lat 1602-4.


Wewnątrz zachowane są polichromie z XVII w, płyty nagrobne m.in. gotycka Oraczowskich z poł XV w, oraz renesansowa Giebułtowskich z końca XVI w., opatrzona inskrypcjami w języku polskim.


W Giebułtowie znajduje się także klasycystyczny dwór z zabytkowym parkiem.


2014-04-15