Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Przebudowa dróg w Modlnicze

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb oraz ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-11-20
Kanalizacja Będkowice – Faza V

Została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice – Faza V. Zakres tego etapu obejmuje: ul. Browar, Okupniki, Jaśminową, Wiosenną, Brzozową oraz fragment ul. Borowej i ul. Długiej.

Zobacz więcej »
2020-10-02
Studnia Giebułtów

Zadanie pn. Budowa uzbrojenia istniejącej studni głębinowej i sieci wodociągowej łączącej studnię z istniejącym zbiornikiem retencyjnym na działce 47/28 w miejscowości Giebułtów.

Zobacz więcej »
2020-09-10
Modernizacja placu zabaw w Wierzchowiu

W ramach zadania zostanie rozbudowany plac zabaw w Rynku w Wierzchowiu. 

Zobacz więcej »
2020-09-10
Modernizacja placu zabaw w Wielkiej Wsi

W związku z powiększeniem terenu zleciliśmy modernizacje i doposażenie placu zabaw w Wielkiej Wsi .

Zobacz więcej »
2020-09-10
Zagospodarowanie Modlniczka

Zadanie realizuje firma FRANCUZ, Bogdan Francuz z siedzibą w Żębocinie, Żębocin 24b, 32-100 Proszowice, wartość inwestycji brutto: 465.000,00 zł, termin realizacji do 4.12.2020 r.

Zobacz więcej »
2020-09-04
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy

Umowa na rozbudowę szkoły w Modlnicy została podpisana z firmą Tadeusz Jasiński - Firma Budowlana TERMO-BUD z siedzibą w Cieniawie. Wartość inwestycji: 6.695.201,13 zł, Termin realizacji:  30.04.2023 r.

Zobacz więcej »
2020-07-30
Budowa boiska oraz dwóch bieżni w Białym Kościele

Budowa boiska oraz dwóch bieżni i chodnika na działkach nr 396/1, 396/3, 396/4, 397/1 w miejscowości Biały Kościół, gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-07-22
Budynek wielofunkcyjny Wielka Wieś

Inwestycję zrealizuje firma Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef z Pcimia. 

Zobacz więcej »
2018-10-11
Budowa betonowej komory redukcji ciśnień i rozbudowa sieci wodociągowej

Budowa betonowej komory redukcji ciśnień na działce nr 59/5 w m. Szyce, umożliwiająca regulowanie ciśnienia panującego w sieci. 

Zobacz więcej »
2020-04-29
Rozbudowa sieci wodociągowej Modlnica

Rozbudowa sieci wodociągowej Modlnica (ul. Wierzbowa, ul. Studzienki, ul. Bukowa)

Zobacz więcej »
2020-05-04
Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 PE w m. Modlnica

Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 PE w m. Modlnica, na odcinku: ul. Św. Wojciecha (dz. nr 673/2) wzdłuż ul. Lesnej do dz. nr 654/3

Zobacz więcej »
2020-04-29
Modernizacja ogrodzenia w Tomaszowicach

Inwestycja polega na modernizacji ogrodzenia wraz z montażem dodatkowych piłkochwytów przy boisku do siatkówki plażowej w Tomaszowice, ul. Topolowa

Zobacz więcej »
2020-08-18
Wykonanie oświetlenia Placu Zabaw w Tomaszowicach

W ramach funduszu sołeckiego zostały zamontowane 3 lampy parkowe na placu zabaw w Tomaszowicach. 

Zobacz więcej »
2020-06-16
Modernizacja sieci elektrycznej

„Rozbiórka odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV na działkach nr 368/3, 396/3, 397/1 obr. Biały Kościół oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV na działkach nr 368/3, 396/3, 397/1 obr. Biały Kościół, gm. Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2020-04-29
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Tomaszowicach

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Tomaszowicach

Zobacz więcej »
2020-03-16
Budowa ścieżki rowerowej Modlnica-Kraków

Umowa na "Budowę ścieżki rowerowej Modlnica-Kraków" została dziś podpisana przez Wójta Gminy Krzysztof Wołos oraz przedstawiciela Wykonawcy Pana Wojciecha Trojszczaka.

Zobacz więcej »
2019-03-05
Otwarta Strefa Aktywności w Białym Kościele

W ramach zadania zostaną zamontowane: zestaw zabawowy, linarium, huśtawka, biegacz, orbitek, wyciskanie +wyciąg, wioślarz, twister + steper, wahadło + odwodziciel, motyl integracyjny, tablica z regulaminem, stół do gry, 4 ławki, stojak na rowery oraz 2 kosze na śmieci.

Zobacz więcej »
2019-10-04
Budowa Transformatorowej Stacji Słupowej

Inwestycja obejmuje budowę wewnętrznej linii zasilającej SN-15kV, budowę słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowę wewnętrznej linii zasilającej nn dla zasilania przepompowni ścieków „P3” w miejscowości Będkowice.

Zobacz więcej »
2019-10-29
Street workout

Montaż zestawu street workout w ramach projektu zagospodarowania centrum Modlniczki.

Zobacz więcej »
2019-11-21
2014-04-11