Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy

Umowa na rozbudowę szkoły w Modlnicy została podpisana z firmą Tadeusz Jasiński - Firma Budowlana TERMO-BUD z siedzibą w Cieniawie. Wartość inwestycji: 6.695.201,13 zł, Termin realizacji:  30.04.2023 r.

Zobacz więcej »
2020-07-30
Budowa boiska oraz dwóch bieżni w Białym Kościele

Budowa boiska oraz dwóch bieżni i chodnika na działkach nr 396/1, 396/3, 396/4, 397/1 w miejscowości Biały Kościół, gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-07-22
Wykonanie oświetlenia Placu Zabaw w Tomaszowicach

W ramach funduszu sołeckiego zostały zamontowane 3 lampy parkowe na placu zabaw w Tomaszowicach. 

Zobacz więcej »
2020-06-16
Rozbudowa sieci wodociągowej Modlnica

Rozbudowa sieci wodociągowej Modlnica (ul. Wierzbowa, ul. Studzienki, ul. Bukowa)

Zobacz więcej »
2020-05-04
Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 PE w m. Modlnica

Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 PE w m. Modlnica, na odcinku: ul. Św. Wojciecha (dz. nr 673/2) wzdłuż ul. Lesnej do dz. nr 654/3

Zobacz więcej »
2020-04-29
Budowa betonowej komory redukcji ciśnień i rozbudowa sieci wodociągowej

Budowa betonowej komory redukcji ciśnień na działce nr 59/5 w m. Szyce, umożliwiająca regulowanie ciśnienia panującego w sieci. 

Zobacz więcej »
2020-04-29
Modernizacja sieci elektrycznej

„Rozbiórka odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV na działkach nr 368/3, 396/3, 397/1 obr. Biały Kościół oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV na działkach nr 368/3, 396/3, 397/1 obr. Biały Kościół, gm. Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2020-04-29
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Tomaszowicach

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Tomaszowicach

Zobacz więcej »
2020-03-16
Budowa ścieżki rowerowej Modlnica-Kraków

Umowa na "Budowę ścieżki rowerowej Modlnica-Kraków" została dziś podpisana przez Wójta Gminy Krzysztof Wołos oraz przedstawiciela Wykonawcy Pana Wojciecha Trojszczaka.

Zobacz więcej »
2019-03-05
Otwarta Strefa Aktywności w Białym Kościele

W ramach zadania zostaną zamontowane: zestaw zabawowy, linarium, huśtawka, biegacz, orbitek, wyciskanie +wyciąg, wioślarz, twister + steper, wahadło + odwodziciel, motyl integracyjny, tablica z regulaminem, stół do gry, 4 ławki, stojak na rowery oraz 2 kosze na śmieci.

Zobacz więcej »
2019-10-04
Budowa Transformatorowej Stacji Słupowej

Inwestycja obejmuje budowę wewnętrznej linii zasilającej SN-15kV, budowę słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowę wewnętrznej linii zasilającej nn dla zasilania przepompowni ścieków „P3” w miejscowości Będkowice.

Zobacz więcej »
2019-10-29
Street workout

Montaż zestawu street workout w ramach projektu zagospodarowania centrum Modlniczki.

Zobacz więcej »
2019-11-21
Modernizacja Krzyża na Łabajowej w Bęble

W ramach funduszu sołeckiego został zmodernizowany Krzyż na Łabajowej w Bęble.

Zobacz więcej »
2019-10-28
Remont istniejących dróg gminnych

Umowa na „Remont istniejących dróg gminnych i parkingu  na terenie Gminy Wielka Wieś w 2019 roku” została podpisana z Firmą Handlowo- Usługowa „WANTA” Piotr Zębol, z siedzibą w Jordanowie.

Zobacz więcej »
2019-09-11
Modernizacja drogi powiatowej Bębło (ul. Na Dolinkę)

Zakończyła się kolejna inwestycja, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Na granicy Bębła i Będkowic na ul. Na Dolinkę powstało 470 metrów chodnika.

Zobacz więcej »
2019-09-11
Powiększenie parkingu w Czajowicach

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez firmę ASAP Grzegorz Janecki.

Zobacz więcej »
2019-10-28
Progi zwalniające

Zadanie realizuje firma Signico z Krakowa, w ramach  umowy powstanie 22 nowe progi zwalniające i progi wyspowe w zależności od kat. drogi.

Zobacz więcej »
2019-09-04
Modernizacja drogi 2132K w Modlnicy (ul. Szydło)

Modernizacja DP 2132K  w m. Modlnica – ul. Szydło, polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza na odcinku, od istniejącego chodnika do granicy Gminy Wielka Wieś”.

Zobacz więcej »
2019-09-04
Modernizacja ulicy Orlich Gniazd w Giebułtowie

Prace związane z modernizacją ulicy Orlich Gniazd w Giebułtowie, polegają na wymianie nakładki asfaltowej na odcinku: od budynku wielofunkcyjnego do pętli autobusowej. Koszt tego zadania to prawie 900 tysięcy złotych.

Zobacz więcej »
2019-08-05
Radarowe wyświetlacze prędkości

Wykonanie i montaż 3 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP3 w pasach dróg gminnych na terenie miejscowości Giebułtów, Modlniczka i Tomaszowice.

Zobacz więcej »
2019-05-14
2014-04-11