Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Remont elewacji budynku GOPS w miejscowości Szyce

Wykonawca: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo - Produkcyjne Andrzej Jakubowski z siedzibą w Piekarach. Koszt: 136.885,27 zł  brutto

Zobacz więcej »
2016-06-22
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej

Całkowity koszt: ok. 39 000 zł brutto. Siłownie plenerowe realizowane w ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Zadanie ma na celu poprawić komfort życia mieszkańców, udostępnić im dodatkową możliwość aktywności fizycznej oraz integracji społecznej.

Zobacz więcej »
2016-07-28
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury do miejscowości Modlnica

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak z siedzibą w Zębowie za kwotę ok. 14 tys. zł brutto, montaż urządzeń nastąpił 21 lipca br.  

Zobacz więcej »
2016-07-27
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2016 r.

Zadanie realizowane przez konsorcjum Firm: PRODiM Oskar Niezabitowski, z siedzibą w Krakowie, Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski z siedzibą w Piotrkowicach Małych. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2016r. za kwotę: 1.640.814,61 zł brutto.

Zobacz więcej »
2016-06-22
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Czajowice

Zadanie realizuje firma: ZBIGNIEW KURZEJA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TRANS-KOP. Termin realizacji: do końca czerwca 2016 r. Koszt: 32 797,00 zł, część materiału została zakupiona w ubiegłym roku w ramach funduszu sołeckiego. 

Zobacz więcej »
2016-06-27
Boisko w Tomaszowicach

Lokalizacja: ul. Topolowa, projekt przewiduje wykonanie trawiastego boiska piłkarskiego oraz kortu do tenisa.
Inwestycja realizowana etapami - aktualnie, po wyrównaniu terenu, zasiewie trawy i montażu bramek, przygotowujemy się do wykonania ogrodzenia.

Zobacz więcej »
2016-07-12
Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bębło

Budynek będzie  dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ma spełniać potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Bębło i w związku z tym  łączy w sobie trzy funkcje: pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej; zaplecze sanitarne i sportowe dla drużyn sportowych korzystających z przyległego boiska; salę wielofunkcyjną dla zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Gminy, dla zespołu ludowego, zebrań Koła  Gospodyń Wiejskich oraz mniejszą salę dla młodzieży.

Zobacz więcej »
2014-09-04
Budowa Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś

Inwestycja zlokalizowana na działkach 97/17, 97/18 i 97/20 w miejscowości Szyce, obejmuje budowę Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach jw. składającego się z budynku „A” Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Gminnej, Gminnego Zakładu Komunalnego i Biblioteki Gminnej oraz budynku „B” usługowo handlowo-biurowego. Budynki będą połączone ze sobą przewiązką. 

Zobacz więcej »
2013-01-08
Budowa sieci wodociągowej PE 110

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wykonanie rurociągu wodociągowego PEHD SDR 11 RC DN 110 o długości 178,0 m  w rejonie ul. Dębowej w Białym Kościele, wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej PCV 110 mm na działce nr 353 oraz  wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 29/2.

Zobacz więcej »
2016-04-25
Budowa chodnika, poszerzenia jezdni i remont zjazdów, ul. Podwikle w miejscowości Giebułtów

Zadanie zrealizuje Firma Produkcyjno - Handlowo -Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa z siedzibą w Przegini Duchowne.

Zobacz więcej »
2015-08-06
Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego w Będkowicach

Przewidziany do utwardzenia szlak turystyczny jest przedłużeniem ul. Akacjowej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Początkowy odcinek znajduje się w obszarze niewielkiego jaru o stromych skarpach.

Zobacz więcej »
2015-08-04
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło

Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalny wykonawca: Firma „DROGOP-2” Sp. z o.o.

Zobacz więcej »
2015-02-26
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy) wynosi około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d.

Zobacz więcej »
2015-04-02
Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś

Inwestycję realizuje firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę brutto złotych: 975.298,75 zł w terminie do 30.09.2015 r.

Zobacz więcej »
2015-08-06
Zbiorniki wody pitnej w Modlnicy - ul. Św. Wojciecha

Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 637/2, 79/2 w miejscowości Modlnica Gmina Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2015-04-01
Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo – cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stromej w Wielkiej Wsi

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbeztowo cementowych Ø 100mm na rurociąg polietylenowy PE Ø110mm z zastosowaniem rur PE 100 HD SDR 11, klasy PN 10 atestowanych dla wody pitnej wraz z uzbrojeniem.

Zobacz więcej »
2015-05-06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice

W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice". Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do wybudowania ponad 7 km grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej do końca lipca 2015 roku.

Zobacz więcej »
2015-01-08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Orlich Gniazd w miejscowości Giebułtów

Zadanie obejmuje montaż 20 kompletów przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Zadanie realizuje Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi.

Zobacz więcej »
2015-02-25
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białym Kościele

Projekt adaptacji obejmuje wykonanie niżej wymienionego zakresu robót: wyburzenie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z wytycznymi, częściowe wyburzenie otworów w ścianach nośnych (przesunięcie otworu w osi),
podmurowania i zamurowania niektórych istniejących otworów drzwiowych, w tym całkowite wydzielenie świetlicy od gimnazjum...

Zobacz więcej »
2014-11-04
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu

Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości. To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble, Czajowicach oraz Będkowicach.

Zobacz więcej »
2014-09-04
2014-04-11