Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś . Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej. 

Zobacz więcej »
2013-05-22
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY WIELKA WIEŚ W ROKU 2013 NA SZACUNKOWEJ POWIERZCHNI 1150 m ²

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach wskazanych przez Zamawiającego na szacunkowej powierzchni 1150 m2 w tym:

- emulsją asfaltową szybkorozpadową i gresami za pomocą w pełni zautomatyzowanego remontera drogowego przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 1000 m2

- asfaltem lanym z obcięciem krawędzi przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 150m²

Zobacz więcej »
2014-05-21
Budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Tomaszowice z istniejącym wodociągiem w m. Wielka Wieś

Zakres rzeczowy obejmuje:

-Sieć wodociągowa DN 110x10,0 PE 100 SDR 11 PN16 L= 1033,90m
- komora zasuw – 1 szt.
- hydranty przeciwpożarowe – 2 kpl
- zasuwy żeliwne kołnierzowe – 4 kpl
- wymiana istniejącego wodociągu PE63 mm w m. Tomaszowice na wodociąg PE90mm, L-150,0m

Zobacz więcej »
2013-03-20
Remont parteru budynku komunalnego w Szycach

Firma Usługi Remontowo – Budowlane Dawiec Józef z Pcimia, w terminie do 31.03.2013 r., w ramach umowy ma wykonać remont parteru budynku komunalnego w miejscowości Szyce Gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2012-09-11
Budowa zbiorników wody pitnej i hydroforni w miejscowości Giebułtów

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę pitną połączonych budynkiem hydroforni.

Zobacz więcej »
2013-03-18
Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białym Kościele

Zadanie obejmuje wykonanie adaptacji akustycznej Sali gimnastycznej umożliwiającej poprawne akustyczne warunki funkcjonowania obiektu a mianowicie:
- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy oraz muzyki i wszelkich zjawisk dźwiękowych, a także obniżenie poziomu hałasu generowanego przez widzów podczas imprez masowych i występów artystycznych.
- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy speakera oraz osób prowadzących – sędziów i trenerów oraz obniżenie poziomu hałasu generowanego przez ćwiczących i widzów podczas zawodów i ćwiczeń sportowych.

Zobacz więcej »
2012-12-17
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice

Zakres umowy obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej DN 110, 90, 63 o łącznej długości 1740,0m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych DN40 o długości 315,0 m. Obejmuje także budowę sięgacza do cmentarza wraz z zdrojem ulicznym.

Zobacz więcej »
2012-11-09
Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa boiska ze sztuczną trawą w miejscowości Modlniczka. Zadanie realizuje Firma NOVA SPORT Sp. z o.o., ze  Szczecina  za kwotę 829.020,00 brutto. Ze względu na trudny teren termin zakończenia prac ulegnie opóźnieniu.

Zobacz więcej »
2013-05-31
Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w miejscowości Wierzchowie ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Bębło” oraz „Zasilanie i instalacje elektryczne ujęcia wody w miejscowości Wierzchowie

Zakres umowy obejmuje budowę sieci wodociągowej DN 160 na długości 1846,0m na odcinku studnia głębinowa w Wierzchowiu – zbiornik pośredni wody pitnej w Bęble oraz zasilanie wewnętrzne instalacji elektrycznych i sterowania dla studni głębinowej na ujęciu wody w Wierzchowiu.

Zobacz więcej »
2012-11-09
Budowa budynku technicznego w Prądniku Korzkiewskim oraz wyposażenie zbiornika w Białym Kościele

Zakres prac obejmuje budowę:
- stacji uzdatniania wody - chlorownia oraz sterowni
- zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej, technologicznej oraz wewnętrznej instalacji wody ciepłej
- instalacji do dezynfekcji wody oraz do wytwarzania podchlorynu sodu metodą elektrolizy
- instalacji mechaniczno- grawitacyjnej wentylacji
- wewnętrznej instalacji elektrycznej, zabezpieczającej, sterującej oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu

Zobacz więcej »
2012-10-25
Odwodnienie drogi krajowej 94 w miejscowości Szyce

Od kilku tygodni w miejscowości Szyce trwają prace związane z odwodnieniem DK 94. Temat ten pojawiał się od wielu lat i był bolączką zarówno Gminy jak i mieszkańców, których bezpośrednio dotykał gdyż coraz większe ilości wód z drogi krajowej zamiast być odpowiednio odprowadzone, rozlewały się na pola i podwórka mieszkańców Szyc.

Zobacz więcej »
2012-10-17
Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

1.1. Zakres rzeczowy obejmuje :
A. Wykonanie 2 szt. wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego lakierobejcą, uprzednio poddanemu heblowaniu i stępieniu krawędzi.
- belki nośne pionowe i poziome oraz zastrzały główne 14x14
- krokwy 12x6
- konstrukcja dachu wybita deską boazeryjną gr 19mm, z deską czołową gr. 25 mm, wysokości 12 cm
- dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym
- stół - szer. 75 cm, dł 360 cm z bali gr 4 cm na wysokości 82 cm
- ławki - szer 32 cm, dł 360 cm z bali gr. 4 cm na wysokości 52 cm

Zobacz więcej »
2012-10-19
Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w 2012 r.

Inwestycję realizowała Firma – Zakład elektroinstalacyjny Marek Pietrzyk w formule Zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej »
2012-11-09
Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły w Gminie Wielka Wieś – II odcinek

Zakresem utwardzenia objęty jest drugi odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 130 mb

Zobacz więcej »
2012-08-27
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Giebułtów- etap II, na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna SR - studnia kanalizacyjna S36

Firma Budowlana ROSA realizuje inwestycję pod nazwą Budowa kanalizacji w miejscowości Giebułtów, etap II – ( na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna Sr – studnia kanalizacyjna S36).

Zobacz więcej »
2012-09-19
Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach

GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków w ramach umowy ma wykonać przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Będkowice

Zobacz więcej »
2012-09-11
Przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia w Giebułtowie

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia na odcinku od km 0+690,00 do km 1+653,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś – Etap II.

Zobacz więcej »
2012-08-29
Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu - zobowiązał się wykonać inwestycje za 898.775,35 złotych brutto do 14 września 2012 r.

Zobacz więcej »
2012-08-28
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi

W zakres budowy wchodzi wykonanie robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne roboty odwadniające wykonanie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej wyposażenie boiska w zestawy do koszykówki, piłki ręcznej i do siatkówki wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko chwytów (ogrodzenie płyty boiska)

Zobacz więcej »
2012-08-28
Przebudowa i rozbudowa strychu nieużytkowego na sale dydaktyczne i zajęciowe w budynku Szkoły Podstawowej w Bęble

Wykonawca - Jerzy Kowal Zakład Remontowo- Budowlany ze Słomnik – zobowiązał się zrealizować inwestycję za 617.999,38 zł do końca października 2012 r.

Zobacz więcej »
2012-08-16
2014-04-11