Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Remont elewacji, przebudowa schodów i modernizacja pomieszczeń szatniowych w ZSP Modlnica

Zakres przedsięwzięcia: przebudowa schodów i modernizacji pomieszczeń szatniowych i remont elewacji. Wykonawca - Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol, Maria Marmol z Nowego Sącza - zobowiazał się wykonać zadanie za 117.158,59 zł brutto.

Zobacz więcej »
2009-07-01
Oczyszczenie stawu w Czajowicach oraz ułożenie rur PCV - remont istniejącego rowu stanowiącego odpływ ze stawu

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - firma Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic dokona: karczowania samosiejek na skarpach stawu, wyprofilowania skarp stawu wraz z odwozem ziemi, oczyszczenia tafli wody na stawie oraz dna stawu, orurowania odpływu wody ze stawu.

Zobacz więcej »
2009-05-20
Rozbiórka stalowego zbiornika wieżowego na wodę w Wielkiej Wsi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest likwidacja zbiornika wieżowego poprzez odłączenie zbiornika wieżowego od sieci wodociągowej, rozbiórka zbiornika wieżowego wraz z fundamentem i wywóz z placu budowy, likwidacja przyłącza sieci elektrycznej napowietrznej oraz uporządkowanie terenu po robotach demontażowych

Zobacz więcej »
2009-08-12
Montaż trybun sportowych przy boisku sportowym w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Jonex Sport Krzysztof Olszewski z Mławy - wykona i zamonuje trybunę sportową z krzesłami plastikowymi dla 150 osób przy boisku sportowym w Modlnicy za 51.000 zł netto.

Zobacz więcej »
2009-07-18
Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym tzw. LKS Modlnica w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski ze Spytkowic - wyłoży kostką brukową plac przy szatniach oraz dojście na trybunę za kwotę 80.642,74 zł brutto.

Zobacz więcej »
2009-07-13
Montaż wykładziny NORMA wraz z przygotowaniem podłoża w sali w budynku komunalnym w Bęble

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej sali budynku komunalnego w Bęble. Wykonawca - firma „Innowacja i Technika” Krawczyk i Spółka z Krakowa wykona przedsięwzięcie za 18.081,50 zł.

Zobacz więcej »
2009-07-06
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej zdegradowanego trawiastego boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do piłki nożnej, ogrodzenia boiska ogrodzeniem o wysokości 4m oraz wykonanie chodników z kostki brukowej z trzech stron boiska

Zobacz więcej »
2009-03-02
Przebudowa pokrycia dachowego Gimnazjum w Białym Kościele

Zakres robót, poza wymianą pokrycia o powierzchni ponad 1100 m2, obejmuje także robotu towarzyszące (m.in. wymianę rynien, zabezpieczenie kominów). Firma ANNBUD z Rożnowa podjęła się wykonania zadania za kwotę 249 963,54 zł do dnia 15.08.2009r.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Monitoring i zdalne sterowanie obiektów wodociągowych oraz przepompowni ścieków

System pozwala na ciągły nadzór nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi, powiadamianie (m.in. za pośrednictwem wiadomości sms) odpowiedzialnych za nie osób o ewentualnych usterkach czy nieprawidłowościach w działaniu, a także na zdalne sterowanie pracą wszystkich urządzeń wchodzących w skład ciągle rozbudowywanej sieci.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy i Tomaszowicach

Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach ETAP II - etap budowy tej kanalizacji jest kontynuacją etapu I-go. Okres realizacji projektu 26.11.2007 - 31.07.2009r. Długość kanałów przewidzianych do wykonania to 23,70 km. Całkowity koszt całości projektu wyniósł 6 411 024,24 zł

Zobacz więcej »
2009-06-14
Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „GACEK s.c. S. Majewski i A. Majewska” z Zelkowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, demontaż-montaż siatki i słupków ogrodzeniowych, przestawienie bramki, wywóz ziemi. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt robót to 54,9 tys. zł.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „GACEK s.c. S. Majewski i A. Majewska” z Zelkowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, demontaż-montaż siatki i słupków ogrodzeniowych, przestawienie bramki, wywóz ziemi. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt robót to 54,9 tys. zł.

Zobacz więcej »
2009-03-02
Odwodnienie Szkoly Podstawowej w Beble

W ramach umowy wykonano izolację pionową ścian piwnic Szkoły Podstawowej w Bęble. Wykonawcą jest firma PBM BIS za kwotę 53 000 zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Budowa placów zabaw w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn

W wyniku ustaleń umowy z firmą Inter-Flora z Wrocławia w miejscowościach naszej gminy powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn powstają nawierzchnie boisk wraz z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 80 tysiące zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Wykonanie parkingu z kostki brukowej przez budynkiem komunalnym w Szycach

W wyniku przetargu wyłoniona została firma SAMBUD Usługi ogólnobudowlane z Węglówka gmina Wiśniowa. Roboty polegają na wykonaniu kostki brukowej. Koszt robót to 58,7 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego Remizy OSP w Będkowicach

Roboty wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Brzózka z Krzeszowic. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: zdjęcie starego poszycia, pokrycie dachu wraz z wieżyczką blachą trapezową wraz z obróbką blacharską, montaż rynien i rur spustowych z podłączeniem do studzienek opadowych, zakup, montaż wyłazu dachowego i docieplenie kominów. Koszt robót to 52 tys. zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Wyburzenie budynków gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele

W wyniku ustaleń umowy z Zakładem Remontowo-Budowlanym J. Kowal ze Słomnik przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele zostaną wyburzone budynki gospodarcze. Zakres umowy przewiduje m.in. rozbiórkę baraków wraz z fundamentami, wywóz gruzu, plantowanie terenu oraz zasianie trawy. Koszt wyniesie niemal 30 tysiące zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej Szkoły Podstawowej w Modlniczce wraz z dociepleniem i robotami zewnętrznymi

Prace polegają na wykończeniu i zagospodarowaniu pomieszczeń kondygnacji dachowej oraz wykonaniu remontu elewacji wraz z jej dociepleniem. W wyniku tych działań udostępniona zostanie dodatkowa sala lekcyjna, świetlica dla dzieci oraz pokój nauczycielski

Zobacz więcej »
2008-10-14
Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Modlniczka - czyszczenie stawu i regulacja Wedonki

Zakres rzeczowy umowy obejmuje oczyszczenie potoku z namułu, koszenie skarp i nasypów ścinanie poboczy i wywiezienie namułu, montaż płyt ażurowych. Dodatkowo przy doprowadzaniu wody do stawu wykonanie wykopów liniowych demontaż rurociągu i obsypka rurociągu. Roboty są w trakcie realizacji.

Zobacz więcej »
2008-10-14
Roboty ziemne związane z wykonaniem płyty boiska sportowego w Bęble

W wyniku przetargu wyłoniona została firma wykonawcza robót ziemnych, której zadaniem jest wykonać ukształtowanie terenu płyty boiska do piłki nożnej. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał w wykopie utwory skaliste co w konsekwencji miało znaczny wpływ na terminowość realizowanych robót. Koszt wykonania robót 103.360,22 zł.

Zobacz więcej »
2008-10-14
2014-04-11