Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białym Kościele

“Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białym Kościele”

Zadanie realizowane przez firmę LONGAR Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 149.998,50 zł brutto

Przedmiotem zamówienia jest: adaptacja akustyczna istniejącej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białym Kościele. Istniejąca sala gimnastyczna jest budynkiem wzniesionym w 2007 roku w technologii tradycyjnej w konstrukcji słupowo murowej z dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej z wiązarami z drewna klejonego. Wymiary zewnętrzne obiektu to 36,68m x 18,78 m x 14,39 m. Powierzchnia do zaadaptowania to 704,63 m2. Sala jest połączona otwartą antresolą z pozostałą częścią obiektu. Sala posiada posadzkę sportową z wykładziny z tworzywa sztucznego natomiast ściany i słupy są tynkowane i malowane. Więźba dachu jest wyeksponowana a wewnętrzne połacie dachu wykończone są blachą trapezową w białym kolorze. W ścianie zewnętrznej zlokalizowane są okna o sumarycznej wysokości 4,80 m. W jednym narożu Sali zabudowano na całej wysokości ścianę wspinaczkową.
2.W Sali prowadzone są zajęcia sportowe, dydaktyczne oraz imprezy artystyczne a także oficjalne spotkania i uroczystości w których uczestniczy do 300 osób. Dla potrzeb nagłośnienia imprez zamontowano system nagłośnieniowy składający się z siedmiu kolumn 300 W mocowanych do słupów, miksera i odtwarzacza multimedialnego, jednakże nagłośnienie to nie spełnia właściwego wskaźnika zrozumiałości mowy i właściwego odbioru muzyki.
3.Zadanie obejmuje wykonanie adaptacji akustycznej Sali gimnastycznej umożliwiającej poprawne akustyczne warunki funkcjonowania obiektu a mianowicie:
- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy oraz muzyki i wszelkich zjawisk dźwiękowych, a także obniżenie poziomu hałasu generowanego przez widzów podczas imprez masowych i występów artystycznych.
- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy speakera oraz osób prowadzących – sędziów i trenerów oraz obniżenie poziomu hałasu generowanego przez ćwiczących i widzów podczas zawodów i ćwiczeń sportowych.
Jako materiał do wykonania adaptacji akustycznej zamawiający wykona wbudowanie na suficie paneli akustycznych pochłaniających hałas oraz w odpowiedniej klasie pochłanialności akustycznej.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2012 r.

2012-12-17