Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa boiska oraz dwóch bieżni w Białym Kościele

Nazwa zadania: „Budowa boiska oraz dwóch bieżni i chodnika na działkach nr 396/1, 396/3, 396/4, 397/1 w miejscowości Biały Kościół, gmina Wielka Wieś.”
Umowa Nr INW/319/2020
Wartość zadania: 418.021,28 zł brutto
Termin zakończenia prac 04.10.2020r.


Zamówienie jest współfinansowane w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Biały Kościół” i realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.


W ramach inwestycji planuje się:
- demontaż istniejącego ogrodzenia
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na odkład do ponownego wbudowania
- wstępne ukształtowanie terenu pod wbudowanie warstw konstrukcyjnych
- boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 18 x 38 m pow. 684 m2
- bieżnia trzytorowa wokół boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o pow. 643,2 m2
- skocznia w dal z częściowym wykorzystaniem toru bieżni
- zagospodarowanie terenu w zakresie humusowania, zieleni niskiej i wysokiej
- wykonanie piłkochwytów na linii bramek
- wykonanie obustronnych piłkochwytów wzdłuż bocznych linii boiska
- wykonanie oświetlenie z montażem opraw na zewnętrznej ścianie budynku sali gimnastycznej
--wykonanie monitoringu
- wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji

Tagi dla strony:

2020-07-22