Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa boiska sportowego w Modlniczce

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót:
- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- roboty w zakresie odwadniania gruntu,
- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych (wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 50x30m w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem) – powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904 m2,
- wykonanie schodów terenowych,
- wykonanie chodników - powierzchnia projektowanych chodników wraz z pochylnią i schodami wynosi 500 m2,
- wykonanie parkingów o powierzchni 92 m2,
- wykonanie betonowania,
- roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych: instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, bramki do piłki nożnej wraz z siatkami, ławki parkowe kosze na śmieci stojak rowerowy,
- wykonanie instalacji elektrycznych zasilania, oświetlenia boiska i monitoringu.

Wykonawca - PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Sp. z o.o. z Krakowa - wykona pracę do 30 czerwca 2014 roku za 642.813,25 zł.

Tagi dla strony:

2014-04-02