Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na budynek wielofunkcyjny w Modlnicy.1.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku wielofunkcyjnego z wewnętrznymi instalacjami: gaz, wentylacja mechaniczna oraz przebudowa budynku gospodarczego, przebudowa napowietrznych linii NN i telekomunikacji, budowa zjazdu, kanalizacji deszczowej, muru oporowego, muru ogrodzeniowego, wlz, oświetlenia zewnętrznego terenu, sygnalizacji świetlnej, budowa masztu, remont drogi wewnętrznej i wydzielenie miejsc postojowych, rozbiórka istniejącego budynku, stalowej wieży, muru oporowego na dz. Nr 79/2, 337/1, 264, 270 2 m. Modlnica, gmina Wielka Wieś”


1.2.Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku wiejskiego oraz  budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami gazu, wentylacji mechanicznej, wlz, przebudowy budynku gospodarczego oraz infrastruktura techniczna: zjazd z działki 79/2, kanalizacja deszczowa przebudowa napowietrznej linii nn i telekomunikacji na dz. nr 337/1 w Modlnicy Gmina Wielka Wieś.

1.3.Zaplanowany do budowy budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Piwnicę stanowi najniższa kondygnacja zostaje z trzech stron wkopana w skarpę. Budynek od strony elewacji zachodniej widziany jest jako trzykondygnacyjny. Od strony południowej, wschodniej i północnej widoczne są jedynie dwie kondygnacje (parteru i poddasza użytkowego).

1.4.Budynek ma spełnić  potrzeby społeczności sołectwa Modlnica. Istniejący obiekt, przeznaczony do wyburzenia nie posiada żadnych walorów estetycznych jak również funkcjonalnych.

1.5.Zgodnie z wcześniejszymi założeniami nowy budynek łączy w sobie dwie podstawowe funkcje:

1.5.1.OSP w kondygnacji przyziemia (kondygnacji –1) z :
 - pomieszczeniami dla Ochotniczej Straży Pożarnej z garażem dwustanowiskowym dla wozów bojowych.
1.5.2. Część komunalną zajmującą parter oraz poddasze użytkowe z :
-    na parterze - salą wielofunkcyjną dla: zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Gminy, wydarzeń kulturalnych itp. z zapleczem kateringowym.
-    na poddaszu - pomieszczenie dla zespołu ludowego  wraz z  salą dla młodzieży i pomieszczeniami przeznaczonymi dla ekspozycji oraz pomieszczenia techniczne (kotłownia na paliwo gazowe i wentylatornią)

Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 15.06.2018r. za kwotę brutto: 2.573.644,67 zł

Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców oraz lokalne organizacje.  

Tagi dla strony:

2016-10-25