Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Przebudowa drogi gminnej nr K601447 (ul. Podwikle) w zakresie budowy chodnika, poszerzenia jezdni i remont zjazdów, w miejscowości Giebułtów


Zakres rzeczowy obejmuje:
- poszerzenie jezdni
- budowę chodnika
- zarurowanie wraz z  wpustami ulicznymi
- przebudowę istniejących zjazdów


Zadanie zrealizuje Firma Produkcyjno - Handlowo -Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa z siedzibą w Przegini Duchownej, za kwotę brutto złotych:154.861,38 w terminie do 30.09.2015 r.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Tagi dla strony:

2015-08-06