Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw ) oraz remont istniejącej nawierzchni (chodnika do placów zabaw) w miejscowości Wielka Wieś na działce nr 166/1  (Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi ) w ramach programu rządowego  „Radosna Szkoła”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw oraz chodnika do placu zabaw w ramach programu rządowego  „Radosna Szkoła”  na terenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.
Aby zrealizować to zamówienie należy kolejno:
- zebrać nadmiar ziemi w obrysie placu  zabaw i przylegającego terenu zieleni oraz wykonać koryto  pod warstwy konstrukcyjne placu zabaw w ilości 82,0 m3
- rozebrać nawierzchnię asfaltową kolidującą z obrysem placu zabaw i chodnikiem do placu zabaw w ilości 101 m2
- wykonać warstwy konstrukcyjne placu zabaw na powierzchni 184 m2
- na terenie zieleni rozścielić warstwę   ziemi urodzajnej
- wykonać koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnika w ilości 54,0 m3
- wykonać warstwy konstrukcyjne podbudowy pod chodnik
- wykonać chodnik z kostki brukowej typu „BEHATON” o powierzchni 146 m2
- ułożyć nawierzchnię syntetyczną w ilości 176 m2
- nasadzić zieleń niską i wysoką
- wyposażyć plac w elementy zabawowe. W skład wyposażenia placu zabaw wchodzi:

Urządzenia zabawowe, które zostaną zamontowane na placu zabaw: zestaw zabawowy, sprężynowiec x 2, huśtawka wagowa-bujanka, ławka x 2, tablica informacyjna z regulaminem  „Radosna Szkoła” wszystko umiejscowione na bezpiecznym podłożu amortyzującym.

Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „ARCHiBUD” z siedzibą w Olkuszu za kwotę 112.655,66 zł brutto w terminie do 15.07.2013 r.

 Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców Wielkiej Wsi, szczególnie tych którzy mają dzieci w szkole podstawowej. Jest to przyszkolny plac zabaw. Zadanie ma na celu zapewnienie dodatkowej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci ze szkoły podstawowej oraz ma propagować aktywny i zdrowy tryb życia.

Tagi dla strony:

2013-05-31