Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

„Budowa pętli autobusowej w Będkowicach przy drodze powiatowej nr 2130K Więckowice-Będkowice- Bębło”

Zadanie polegać będzie na wykonaniu nasypu drogowego, na którym zlokalizowana będzie pętla autobusowa o długości 188,12 m i nawierzchni bitumicznej; składająca się z peronu i wiaty przystankowej. Zjazd na pętle odbywać się będzie z drogi powiatowej nr DP2130K.

Zakres robót w kolejności realizacji poszczególnych obiektów:

a) Wykonanie i zagęszczenie nasypu drogowego zgodnie z normą i SST;
b) Wykonanie odwodnienia powierzchni pętli;
c) Ułożenie krawężników drogowych i konstrukcji jezdni pętli;
d) Wykonanie peronu dla pieszych z kostki brukowej na podsypce piaskowej;
e) Wykonanie wiaty przystankowej;
f) Obsianie trawą skarp i placu wewnątrz pętli;
g) Uporządkowanie placu inwestycji.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz poprawę jakości transportu publicznego. 

Tagi dla strony:

2013-09-24