Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, w miejscowości Wierzchowie, Gmina Wielka Wieś - Etap I


Zakres rzeczowy:

I. obejmuje budowę na odcinku:
 Obowiązujące mapy syt.- wys. z projektu wykonawczego  dla m. Wierzchowie:  sekcje 163.311.121;  163.311.114; 163.311.123 oraz z m. Bębło 163.311.112

Zakres budowy:
-Sekcja 163.311.121  
ul. Spacerowa  -  odcinek między S138 - S139 ( L= 10 m ) ; od  S139 – S112   wraz z sięgaczami
-Sekcja 163.311.123;  163.311.114  
ul. Spacerowa od S112 do tłoczni ścieków wraz z sięgaczami;           
ul. Olchowa  S151 – S150;  S150 – S 101 wraz z sięgaczami;
ul. Słoneczna, ul. Rogatka od tłoczni ścieków do wykonanych rurociągów tłocznych zlokalizowanych na granicy działek 208/2 i 208/1 wraz z sięgaczami
-Sekcja 163.311.112   
przesył  od  S27  do S1, S 151

2.1.2.     Kanalizacja grawitacyjna PVC DN klasy S  (SDR 34,SN8) :

rurociągi o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową
fi 160 /4,7 mm ; fi 200 / 5,9 mm ; fi 315 / 9,2 mm
                                                                                   
2.1.3.     Rurociągi tłoczne:

rurociągi z polietylenu PE – HD
klasa PE 100 ( SDR11, PN16)   fi 90 x 5,4 mm   
klasa PE 100 (SDR11, PN12,5) fi 160 x14,6 mm
klasa PE 80 (SDR17, PN8)        fi  50 x 3,0 mm   
klasa PE 80 (SDR17, PN8)        fi 63 x 3,8 mm   
rura poliestrowa typu Hobas, PN1, SN 10000 300   
                                                   
2.1.4.     Rura kamionkowa  przeciskowa glazurowana wykonana w technologii przecisku sterowanego           fi 300 mm, fi 250 mm, fi 200 mm

2.1.5.     Pompownia przydomowa

Dostawa i montaż kompletnych przydomowych przepompowni ścieków, z zatopioną jedną pompą wirową w zbiorniku PEHD DN minimum 800 mm ( wyposażone w sprzęgło nadwodne) wraz z pełnym zasilaniem energetycznym i  sterowaniem pracą pomp -  kpl. 5  ( pp. nr 22, 24,25,26,28)

2.1.6.     Dostawa i montaż kompletnej tłoczni ścieków
-    zaprojektowano tłocznię z polimerobetonu o średnicy Dn=2600 mm lub PEHD o średnicy min. 2000mm  wyposażoną w monitoring wraz z zasilaniem elektrycznym kpl. 1   
  
2.1.7.     Dostawa i montaż  -Komory zasuw  -  prefabrykowana  fi 2000 z wyposażeniem – kpl. 1

2.1.8.     Studnie kanalizacyjne systemowe

prefabrykowane  fi 1200 mm; PE fi 425 ; fi 315 mm  

2.1.9.     Armatura

- do płukania kanałów – fi 80 mm
                                             fi 50 mm  
- zespół napowietrzająco – odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi fi 80 mm  

2.1.10.      Przekroczenie cieków wodnych
Przekroczenie nr VI oraz nr VII - przewierty pod potokiem Kluczwoda z umocnieniem skarp koryta potoku po obu stronach brzegu płotkami z kiszki faszynowej.

2.1.11.     Zagospodarowanie terenu wokół tłoczni ścieków
Elementy ogrodzeniowe zgrzewane (panelowe) w kolorze zielonym + podmurówka z ceownika betonowego 0,2x0,2 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole – wysokość 1,53m; rozstaw 2,40 m z rur fi 76/3,5 mm. Panele  jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami drutów o długości 30mm, umieszczone na górze ogrodzenia. Wymiar oczka: 100 x 50 mm. Średnica drutu: 4,5 mm. Druty stalowe zgrzewane, ocynkowane, malowane proszkowo. Słupki ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, malowane metodą proszkową, wyposażone w plastikowe kapturki. Typowe wrota w ramach stalowych na gotowych słupkach, szerokość wrót 3,00 m  (brama dwuskrzydłowa o szerokości 2x 1,50 m co daje 3,00 m i wysokości 1,73m, z ryglem wraz z  poprzecznym ryglem zwieńczony kłódką nierdzewną).
Montaż ogrodzenia systemowego -  łącznie L= 30,5m.
Teren wokół ogrodzenia należy obsadzić sadzonkami tui szmaragdowych
Teren pompowni wyłożyć kostką brukową betonową, kolor szary  o powierzchni 60,0 m2 .                                                                                                                                                                                            
Tłocznie ścieków wyposażyć w żurawik słupowy obrotowy z wciągarką łańcuchową do demontażu pomp - udźwig min. 500kg (dostawa i montaż).
 Teren pompowni należy oświetlić lampą z wyłącznikiem zmierzchowym.
                                                                                            
2.1.12.      Nawierzchnie drogowe:

• rozbiórka i naprawa podbudowy i nawierzchni asfaltowej KR2 w ul. Spacerowa  o powierzchni            2 504m2
• rozbiórka i naprawa podbudowy i nawierzchni tłuczniowej  w ul. Olchowej o powierzchni            2 297,7  m2
• rozbiórka i naprawa podbudowy i nawierzchni asfaltowej w ul. Słoneczna i Rogatka o powierzchni                   1 298 m2
 Istniejąca nawierzchnia asfaltowa przeznaczona jest do frezowania na całej szerokości. Materiał – recykling będzie w dyspozycji Inwestora ze wskazaniem miejsca do odwozu.
Roboty renowacyjne dróg należy wykonywać na bieżąco bezpośrednio po zakończeniu robót kanalizacyjnych na całej długości w danej ulicy.
 
2.2. Pompownie ścieków należy wyposażyć oraz uruchomić w ramach systemu monitorowania i zdalnego sterowania i włączyć do istniejącego systemu na terenie gminy. Istniejący system monitorowania wykonany jest przez firmę „Control-System” z Poznania. Wyposażenie szafy sterowniczej:
•    Szafa sterownicza musi być wyposażona (w zależności od wymagań w miejscu instalacji) w moduł telemetryczny MT-101 lub MT-102 lub MT-151 lub MT-201 firmy InVentia wraz z kartą SIM w wersji przedpłaconej z wykupionym pakietem danych 500 MB ważnym przez 3 lata zarejestrowaną na ZGK Wielka Wieś, umożliwiającą przesył danych pomiędzy stacją dyspozytorską a modułem obiektowym
•    Szafkę sterowniczą należy wyposażyć w profesjonały moduł (przekładnik) do pomiaru prądu pracy pomp z sygnałem wyjściowym 4-20mA
•    W przypadku zastosowania silników pomp o mocy większej niż 5 kW szafka musi być wyposażona w profesjonalny układ miękkiego rozruchu (soft-start) wyposażony port komunikacyjny obsługujący protokół ModBus
•    Na elewacji drzwi wewnętrznych szafki sterowniczej należy zainstalować dotykowy panel graficzny z ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 3,4 cala
•    Funkcjonalność szafki musi obejmować zdalne wyłączenie tłoczni i zdalną dezaktywację pływaków.

Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości.

To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble, Czajowicach oraz Będkowicach.

Tagi dla strony:

2014-09-04