Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wielka Wieś”. Nazwa zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Bebło”. Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalny wykonawca: Firma „DROGOP-2” Sp. z o.o.

Termin realizacji: 10.11.2014r. – 31.07.2015r.

Koszty zadania : 8 801 040,10zł brutto

Charakterystyka inwestycji:
- kanalizacja sanitarna w systemie mieszanym tj. grawitacyjno – ciśnieniowym - długość ok 13km.
- budowa dwóch przepompowni ścieków
- budowa pompowni przydomowych dla poszczególnych budynków mieszkalnych
-  odtworzenia nawierzchni po wybudowanej kanalizacji

Zadanie ma na celu poprawę warunków życiowych mieszkańców oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

Tagi dla strony:

2015-02-26