Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w m. Giebułtów – etap III


Wykonawca zadania została wybrana Firma DROGOP – 2 Sp. z o.o. z Mniszowa, Nowe Brzesko.

W dniu 21.05.2014r, podpisano umowę na wykonanie robót kanalizacyjnych na kwotę  1 892 707,43zł brutto z  terminem zakończenia prac na dzień  30.09.2014r.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę: kanałów ciśnieniowo – grawitacyjnych warz z uzbrojeniem tj. studniami rewizyjno – kontrolnymi, tłocznią ścieków oraz przekraczaniem dróg gminnych asfaltowych i gruntowych w formie przewiertu bezrozkopowego oraz wykopu otwartego.

Przebieg :
1. Budowę kolektora grawitacyjnego DN 400mm PVC na odcinku od istniejącej studni  S36 zlokalizowanej w poboczu drogi gminnej ul. Podwikle w m. Giebułtów do zaprojektowanej tłoczni ścieków na dz. nr 561 w m. Giebułtów.
2. Budowę kolektora tłocznego od tłoczni dz. nr 561 do studni rozprężnej na dz.433                     w rejonie studni rewizyjnej S30.20 ul. W. Hermana w m. Giebułtów.
3. Budowę kanału grawitacyjnego DN 315mm PVC  na odcinku od studni rozprężnej na  dz. 433 w rejonie studni rewizyjnej S30.20 ul. W. Hermana w m. Giebułtów do istniejącej studni na dz. 765/1 ( teren oczyszczalni ścieków).
4. Budowę kolektora grawitacyjnego DN 315 mm PVC na odcinku od istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej na dz. 417 ( studnia S47) rejon istniejącej pompowni strefowej do studni rewizyjnej S30.
Przedsięwzięcie  ma za zdanie odprowadzać ścieki sanitarne z terenów wiejskich z istniejącego i projektowanego układu kanalizacji północno –wschodniej  części Gminy Wielka Wieś do oczyszczalni ścieków w Giebułtowie.

Tagi dla strony:

2014-06-17