Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa sieci wodociągowej PE 110

Budowa sieci wodociągowej PE 110 mm po terenie działek nr 353, 252/4, 670/1, 29/3 oraz 29/2  w miejscowości Biały Kościół, gmina Wielka Wieś

Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie rurociągu wodociągowego PEHD SDR 11 RC DN 110 o długości 178,0 m  w rejonie ul. Dębowej w Białym Kościele.
- montaż dwóch zasuw DN 100 i DN 32
- montaż bloków betonowych o wymiarach 18 x 22 x 32 cm pod zasuwę odcinającą i zasuwę domową oraz na łukach zmieniających kierunek przebiegu wodociągu
- wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej PCV 110 mm na działce nr 353 oraz  wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 29/2.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy -19 kwiecień 2016 rok. Termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Całkowite wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wyniesie 20.405,00 zł netto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta pięć),Z w tym kwota powiększona o należny podatek VAT w wysokości  23%  tj. 6 095,00 zł, co daje łączną kwotę brutto 26.500,00  zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć pięćset.

Tagi dla strony:

2016-04-25