Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bębło

Została podpisana umowa na kolejny budynek wielofunkcyjny, tym razem w miejscowości Bębło.

Firma Usługi Remontowo- Budowlane Dawiec Józef z siedzibą w Pcimia za kwotę 1.894.141,80 zł  wykona zadanie w terminie do 30.06.2016r.

Zakres rzeczowy obejmuje: budowę wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z wbudowanym garażem dwustanowiskowym, wraz z wewnętrznymi instalacjami : wod.-kan.,gaz, c.o., wentylacji mechanicznej i instal. elektryczną, z podziemnymi zbiornikami szczelnymi na: nieczystości ciekłe oraz na wodę opadową, z drogą wewnętrzną i parkingami na dz. nr 106/6, z zjazdami publicznymi z drogi gminnej publicznej dz. nr 109 poprzez dz. Nr 106/7 w miejscowości Bębło na dz. nr 106/6, 106/7, 109 ,Gmina Wielka Wieś.

Budynek  będzie  dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ma spełniać potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Bębło i w związku z tym  łączy w sobie trzy funkcje:
- pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej;
- zaplecze sanitarne i sportowe dla drużyn sportowych korzystających z przyległego boiska;
- salę wielofunkcyjną dla zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Gminy, dla zespołu ludowego, zebrań Koła  Gospodyń Wiejskich oraz mniejszą salę dla młodzieży.

Zadanie to jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców sołectwa.

Tagi dla strony:

2014-09-04