Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa zbiorników wody pitnej i hydroforni wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 47/28, 47/27, 47/20 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś

Zadanie będzie realizowane przez firmę Usługi Remontowo- Budowlane Dawiec Józef z Pcimia za łączną kwotę 1.198.667,07 zł brutto.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1 Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę pitną połączonych budynkiem hydroforni. Obiekt ten został zaprojektowany jako budowla podziemna, jednokondygnacyjna o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z fundamentami płytowymi i z przekryciem w postaci stropodachów płaskich jednoprzeponowych, wyposażonych w warstwę wierzchnią w postaci humusu porośniętego trawą (dach zielony). Zbiorniki będą tylko częściowo wystające ponad powierzchnię istniejącego i projektowanego terenu. Projektowany obiekt będzie się składał z dwóch oddzielnych zbiorników na wodę pitną, połączonych budynkiem hydroforni. Budynek hydroforni został zlokalizowany pomiędzy dwoma zbiornikami. Wszystkie trzy elementy (dwa zbiorniki i hydrofornia) zostaną od siebie zdylatowane konstrukcyjnie. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu przewidziane jest do wykonania droga dojazdowa do obiektu, odwodnienie terenu, zasilanie energetyczne zieleń oraz ogrodzenie działki ze zbiornikami.
2 Obecnie na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję znajdują się dwa naziemne stalowe zbiorniki przeznaczone do likwidacji po zrealizowaniu części planowanej inwestycji. Inwestycja będzie realizowana jako dwuetapowa: pierwszy etap obejmuje budowę zbiornika Nr 1 wraz z hydrofornią przy jednoczesnym pozostawieniu dwu istniejących zbiorników, które będą funkcjonować zgodnie z dotychczasowym ich przeznaczeniem. W trakcie realizacji pierwszego etapu planowana jest również budowa drogi dojazdowej. W etapie tym planuje się także wykonanie wszelkich połączeń sieciowych (wodociągowych i elektrycznych) i uruchomienie zbiornika Nr 1 wraz z hydrofornią. W drugim etapie inwestycji istniejące obecnie zbiorniki zostaną rozebrane a w ich miejsce zostanie wybudowany zbiornik Nr 2.

Dane ogólne dotyczące obiektu i zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 440,00 m²
Powierzchnia użytkowa zbiornika Nr 1 211,58 m²
Powierzchnia użytkowa zbiornika Nr 2 154,81 m²
Powierzchnia użytkowa hydroforni 30,02 m²
Kubatura hydroforni 193,60 m³
Liczba kondygnacji 1 kdn.
Pojemność użytkowa zbiornika Nr 1 613,60 m³
Pojemność całkowita zbiornika Nr 1 740,50 m³
Pojemność użytkowa zbiornika Nr 2 448,90 m³
Pojemność całkowita zbiornika Nr 2 541,80 m³

Zadanie ma na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Gminy związanych z zaopatrzeniem posesji w wodę pitną.

Tagi dla strony:

2013-03-18