Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Bębło

Wykonawca - Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu - zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do 31 lipca 2018 roku za 1.168.500,00 zł.
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wolnostojącego naziemnego żelbetowego zbiornika o pojemności czynnej 2 x 400 m3 tj. łącznie 800m3, odpowiednio ocieplonego wraz z elewacją, w miejscu istniejącego żelbetowego zbiornika ziemnego.
Budowa zbiornika wody pitnej stanowi element modernizacji czynnego ujęcia wody pitnej. Konieczność zwiększenia pojemności czynnej zbiornika wynika z ciągle rosnącego zapotrzebowania na wodę pitną z uwagi na nieustanny rozwój terenów przyległych, a w dalszej konsekwencji perspektywiczny rozwój sieci wodociągowej.
Zadanie inwestycyjne ma na celu zwiększenie ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu Bębło, Czajowice, ½ Wierzchowie, ½ Będkowice.
Zadanie „Budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Bębło - w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś”.

2017-09-08