Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budynek wielofunkcyjny Wielka Wieś

Budowa  budynku wielofunkcyjnego z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, gaz, co, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, zewnętrzny odcinek instalacji gazowej wraz infrastrukturą techniczną: wewnętrzny układ drogowy, wydzielone miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa z zbiornikiem szczelnym, oświetlenie terenu, mur oporowy, maszt oraz rozbiórka istniejącego budynku OSP i dwóch obiektów typu blaszak na działkach nr 256/2, 257/1, 257/2 w Wielkiej Wsi  Gmina Wielka Wieś

Tagi dla strony:

2018-10-11