Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

II Etap Budowy Kanalizacji Będkowice

Inwestycja dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020.

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszanie lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury  w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Wykonawca firma Ekoinstal sp. z o.o.  z Suchej Beskidzkiej.

Inwestor: GZK Sp. z o.o.Zakres:  Kontynuacja Etapu I tj. wybudowanej kanalizacji  w Bęble na ul. Kwiatowej.
Trudne ukształtowanie terenu spowodowało konieczność budowy trzech pompowni  sieciowych, do których będą odprowadzane ścieki  z sołectwa a następnie wypompowywane w górę kierunku Bębła.


Faza I
W ramach I Fazy powstanie kanalizacja od ul. Kwiatowej wzdłuż ul. Kawiory  do ul. Na Las gdzie powstanie pierwsza z planowanych pompowni sieciowych (PIV) .
Termin realizacji: I Faza 29.03.2019 r.,Faza II
W ramach Fazy II powstanie sieć od ul. Las wzdłuż ul. Kawiory do ul. Pod Sokolicą gdzie powstanie druga z planowanych pompowni sieciowych (PIII) .Ostatni etap II Fazy to budowa kolektora kanalizacyjnego od ul. Pod Sokolicą wzdłuż ul. Browar kończąc na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Jaśminowej gdzie powstanie trzecia z planowanych pompowni sieciowych (PII)


Termin realizacji II Fazy: 30 marca 2020 r.

Wartość  inwestycji dla Fazy I i II wynosi: 4 574 111,33 zł

Tagi dla strony:

2019-03-14