Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Modernizacja drogi 2132K w Modlnicy (ul. Szydło)

Modernizacja DP 2132K  w m. Modlnica – ul. Szydło, polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza na odcinku, od istniejącego chodnika do granicy Gminy Wielka Wieś”. 


Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2132K w miejscowości Modlnica – ul. Szydło, na odcinku około 135,0 m. W ramach prac wykonano m. in.:  • chodnik po stronie prawej drogi powiatowej,

  • ściek przykrawężnikowy

  • wymiana istniejącego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego,

  • umocnienie dna i skarp istniejącego rowu.


Całkowity koszty wykonania zadania wynosi 77 913,74 zł.


Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Wielka Wieś.

po realizacji inwestycji

stan sprzed realizacji inwestycji

2019-09-04