Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Modernizacja sieci elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbiórka odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV na działkach nr 368/3, 396/3, 397/1 obr. Biały Kościół oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV na działkach nr 368/3, 396/3, 397/1 obr. Biały Kościół, gm. Wielka Wieś. Przedmiotowa sieć koliduje z projektowanym zagospodarowaniem działek nr 396/3, 397/1 w m. Biały Kościół.”


Wykonawca: GUZIK Elektroinstalacje, Daniel Guzik z siedzibą w Rzeszotarach
Termin realizacji: 30.04.2020 r.
Wartość umowy: 67.650,00 zł brutto

Tagi dla strony:

2020-04-29