Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Przebudowa dawnej szkoły w Czajowicach

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.


Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa rozbudowa budynku komunalnego ze zmiana sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe na działce nr 23,24,530,21/2 w miejscowości Czajowice”

Zakres rzeczowy umowy podzielony jest na 2 elementy:
Element I „Przebudowa, rozbudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe w miejscowości Czajowice”  obejmuje m.in. niżej wymienione roboty:
 W części dobudowywanej - roboty ziemne, fundamenty, ściany murowane, więźba dachowa i pokrycie dachu,  stolarka okienna i drzwiowa, elewacja zewnętrzna, podnośnik dla niepełnosprawnych i winda towarowa.
W ramach istniejącego budynku -  roboty rozbiórkowe,  roboty murowe, wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu, posadzki, tynkowanie, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji wewnętrznych,  pompy ciepła wraz z instalację grzewczą, doprowadzenie kanalizacji, taras zewnętrzny, remont ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni, wykonanie placu zabaw
Element II „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w m. Czajowice” obejmuje niżej wymienione roboty:
- elewacja, roboty zewnętrzne, izolacja piwnic,  instalacja wentylacji mechanicznej, system fotowoltaiczny

Inwestycja, w wyniku której budynek ten będzie pełnił funkcję trzyoddziałowego przedszkola  publicznego,  ma zostać zrealizowana w terminie do czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł

Zapisz

Zapisz

Tagi dla strony:

2016-11-08