Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Przebudowa dróg w Modlnicze

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb oraz ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś


Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:


- prace przygotowawcze i rozbiórkowe w tym przepustów, odwodnienia, zjazdów w pasie dróg,


- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, odwodnieniem liniowym, studniami rewizyjnymi,


-wykonanie chodnika z kostki betonowej,


- inne prace w tym : umocnienie skarp płytami ażurowymi, prace pomiarowe, prace ziemne,


wprowadzenie organizacji robót na czas budowy oraz docelowej na przebudowywanym odcinku drogi.


- wykonanie nawierzchni asfaltowych.


Inwestycję realizuje firma WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys z siedzibą w Bosutowie.
Termin realizacji do 4.06.2021 roku. Wartość inwestycji: 1.213.787,50 zł 

2020-11-20