Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice

„Przebudowa i rozbudowa Siecie wodociągowej w miejscowości Będkowice”

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę – Firmę Budowlaną „ROSA” s.c.
Zawarto umowę w dniu 07.11.2012r. na roboty budowlane na kwotę w wysokości 265 680,00zł brutto.

Zakres umowy obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej DN 110, 90, 63 o łącznej długości 1740,0m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych DN40 o długości 315,0 m. Obejmuje także budowę sięgacza do cmentarza wraz z zdrojem ulicznym.

Realizacja zadania polegająca na wymianie starego rurociągu na nowy przy jednoczesnej zmianie średnicy poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę oraz ciśnienie w sieci na terenie Będkowic.

2012-11-09