Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Modlnicy

Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 257 w miejscowości Modlnica” Zadanie Nr 1 – Roboty związane z ociepleniem budynku szkoły.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej”. Jako materiał izolujący zastosowano styropian mocowany do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem sylikonowym    -  632,2 m2
- wymiana parapetów zewnętrznych - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,50 mm   -   69 mb.
- wymiana parapetów wewnętrznych - PCV]    -     69 mb.
- ocieplenie stropu pomiędzy piętrem a poddaszem nieużytkowym pianką poliuretanową  -  445 m2
- wymiana ofasowania blaszanego okapu dachu z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,50 mm
- wymiana orynnowania 198,7 mb.  i rur spustowych  54 mb
- inne roboty wynikające z technologii robót
- roboty instalacyjne elektryczne
- odbudowa instalacji odgromowej
- roboty rozbiórkowe:
- demontaż obróbek blacharskich okapów i gzymsów    -    116,55 m2
- demontaż rynien i rur spustowych  -   jw.
- demontaż instalacji odgromowej    -   1  kpl.
- odkucie odparzonych tynków
Zadanie realziuje w trakcie wakacji: a Konsorcjum Firm:1.STAMBUD Sp. z o.o. , ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 2K- BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K., Morawica 286, 32-084 Morawica za łączną kwotę: 284.809,39 zł brutto

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 257 w miejscowości Modlnica” Zadanie Nr 2 – Roboty związane z  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- demontaż krat
- demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- odkucie wszystkich węgarków zewnętrznych okien i drzwi
- wymontowanie okien i drzwi
- wymiana stolarki okiennej 125,55 m² i drzwiowej 12,86m² z wyjątkiem drzwi drewnianych wejściowych.
Zadanie realizuje: Przedsiębiorstwem Budowlano – Remontowym „ BUDREM” Sp. z o. o, ul. Witosa 80, 25-561 Kielce, za kwotę 101.505,49 zł.  

2017-07-19