Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Remont elewacji budynku GOPS w miejscowości Szyce

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie remontu elewacji istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Szyce. Budynek którego elewacja ma być remontowana jest własnością Gminy Wielka Wieś. Budynek ten jest wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły pełnej. Również elewacja tego budynku jest tradycyjna czyli cementowo-wapienna pomalowana farbą elewacyjną. Ponieważ tynk na elewacji jest częściowo zniszczony i popękany, planuje się skucie miejscowych odparzeń a następnie ich reperację.

W skład robót remontowych elewacji wchodzą następujące prace:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- docieplenie elewacji  styropianem grubości 8 cm, o współczynniku ʎ-0,035  powierzchnia  63,4 m2 +114,50 m2 + 125,36 m2 + 56,14 m2 + 52,05 m2 + 44,61 m2  + 47,92 m2 = 503,98 m²
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego na ocieplanych powierzchniach
- remont balkonów, w tym skucie wylewek, dostawa i montaż balustrad, ułożenie płytek gresowych
- roboty budowlane towarzyszące
- opaska przy budynku.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo - Produkcyjne Andrzej Jakubowski z siedzibą w Piekarach.
Koszt: 136.885,27 zł  brutto

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie strat energii oraz estetyki otoczenia.

Tagi dla strony:

2016-06-22