Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Remont elewacji, przebudowa schodów i modernizacja pomieszczeń szatniowych w ZSP Modlnica

Zakres przedsięwzięcia:
I. w zakresie przebudowy schodów i modernizacji pomieszczeń szatniowych:
- roboty rozbiórkowe
- konstrukcje żelbetowe (schody, słupy, belki)
- roboty murowe
- podłoża, posadzki
- ścianki z STG i obudowy
- tynki, oblicowania i malowanie
- stolarka drzwiowa i ślusarka
- roboty wentylacyjne
- instalacja wod-kan
- instalacja c.o.

II. w zakresie remontu elewacji:
- obicie tynków na ścianach, filarach
- rozebranie obróbek blacharskich
- wywiezienie gruzu
- przygotowanie podłoża pod tynkowanie
- wykonanie tynków na ścianach (kat. III)
- wykonanie tynków ościeży
- wykonanie profili ciągnionych (25cm)
- wykonanie profili ciągnionych (30cm)
- obróbki blacharskie
- gruntowanie i malowanie pow. zewn.
- malowanie farbą olejną balustrad i krat
- ustawienie rusztowań
- roboty ziemne, podkłady, opaska betonowa 2.

Wykonawca - Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol, Maria Marmol z Nowego Sącza - zobowiazał się wykonać zadanie za 117.158,59 zł brutto.

2009-07-01