Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś

Inwestycję zrealizuje firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę brutto złotych: 975.298,75 zł w terminie do 30.09.2015r.

Zakres rzeczowy obejmuje remont następujących dróg:

1.1. ul. Widokowa, w miejscowości Będkowice - dz. nr 799.
1.Tyczenie geodezyjne osi drogi i granic działki drogowej, (długość 45 m, szerokość działki zmienna : 1,80 m do 2,50 m).
2.Przycięcie skarp ziemnych 0,5 x 1 x 21 m.
3.Na długości 45 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 30 cm wraz z jej profilowaniem.
4.Na długości 45 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm wraz z jej profilowaniem.
5.Wykonanie jednostronnego ścieku - preferowany typu mulda na ławie betonowej, długości 47mb (z przejściem przez chodnik).
6.Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie  (warstwa wiążąca grub.  5cm i warstwa ścieralna grub. 5 cm, przechyłka jednostronna 2% do cieku i 1% na łuku wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją kationową szybkorozpadową), szerokości śr. 2,50 m, na całej długości 45mb.
7.Wykonanie i uzupełnienie jednostronnego pobocza o szerokości 50 cm z destruktu lub kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie, grubości min. 10 cm, długość 45mb.
Na długości 75 m korytowanie na głębokość 20 cm.
8.Ułożenie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm, na dł. 75 m.
9.Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63mm wg kryteriów  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 20 cm, dł. 75 m.
10.Ułożenie, zagęszczenie i profilowanie (spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku stoku) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 20 cm, szerokości 2 m, dł. 75 m.
11.Wyrównanie niwelety zjazdów 4,5 m x 2 m.
12.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. boczna ul. Na Wygwizdowie, w miejscowości Giebułtów - dz. nr 197.
1.Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 150m ), szerokość 1,7 do 2.7 m).
2.Na długości 90 m korytowanie na głębokość 60 cm i szerokość 3,0 m, z nadaniem jednostronnego spadku.
3.Na długości 60 m korytowanie na głębokość 30 cm i szerokość 3,0 m, z nadaniem jednostronnego spadku.
4.Wykonanie warstwy odcinającej – 10 cm piasku.
5.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, do szerokości 2,7 m i grubości 40 cm wraz z jej profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym.

1.3. boczna ul. Orlich Gniazd, w miejscowości Giebułtów - dz. nr 47/20.
1.Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 220m, szerokość 2,70m).
2.Roboty ziemne-wyrównanie niwelety drogi (likwidacja zastoiska wody).
3.Korytowanie na głębokość 20 cm z nadaniem jednostronnego spadku.
4.Ułożenie drenu typu francuskiego (peszel Ø110 mm w geowłókninie) na całej długości od strony napływu (strona północna) z przeprowadzeniem na drugą stronę drogi.
5.Wykonanie warstwy odcinającej – 10 cm piasku.
6.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, do szerokości 2,7 m i grubości 30 cm wraz z jej profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym.
7.Dodatkowa warstwa podbudowy pomocniczej na dług. ok. 120 m i grub. 30 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997 (teren podmokły).

1.4. ul. Miodowa, w miejscowości Modlniczka - dz. nr 311/2.
1.Tyczenie geodezyjne osi drogi i granic działki drogowej, (długość 140 m, szerokość 3,0 m +obustronne pobocze szer. 50 cm (tam gdzie jest na nie miejsce).
2.Korytowanie wraz z profilowaniem dna koryta (spadek poprzeczny 2% do stoku) na długości 50 mb na głębokość 60 cm i szerokość 3,50 m.
3.Ułożenie peszla w geowłókninie z obsybką żwirową w najniższym miejscu koryta drogowego,  dług. ok. 60 mb.
4.Przycięcie skarp ziemnych.
5.Ułożenie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku na długości 50 mb i grubości 10 cm.
6. Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63mm wg kryteriów  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 30 cm, na długości 140 mb.
7.Ułożenie, zagęszczenie i profilowanie (spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku cieku i 1% na łuku) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 30 cm, na długości 90 mb.
8.Wykonanie ścieku prefabrykowanego typu mulda na fundamencie betonowym dł. 10 m wraz z kratą przejazdową długości 4 m.
9.Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie  (warstwa wiążąca grub. 5 cm i warstwa ścieralna grub. 5 cm, przechyłka jednostronna 2% do cieku i 1% na łuku wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją kationową szybkorozpadową), szerokości śr. 3,00 m, na długości 140 m.
10.Wykonanie i uzupełnienie obustronnego pobocza o szerokości 50 cm z destruktu lub kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie, grubości min. 10 cm, na długość 140 m.
11.Wyrównanie niwelety zjazdów szt. 7.
12.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.5. ul. Sonny Dół, w miejscowości Modlniczka - dz. nr 79.
1.Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 200 m, szerokość 3,00 m).
2.Wycinka drzew i krzewów.
3.Roboty ziemne-wyrównanie niwelety drogi.
4.Wykonanie podbudowy zasadniczej (grobli) z kamienia 120 do 63 mm, szerokości 3,5 m i grubości 40 cm wraz z jej profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym.
5.Wykonanie podbudowy pomocniczej z kamienia 0 do 31,5 mm, szerokości 3,5 m i grubości 20 cm wraz z jej profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym.
6.Ułożenie i zagęszczenie recykliny będącej własnością Inwestora, na całej długości drogi

1.6. ul. Zielona, w miejscowości Modlniczka - dz. nr 899.
1.Tyczenie geodezyjne osi drogi i granic działki drogowej, (długość 254 m, szerokość 4,5m +obustronne pobocze szer. 50 cm.
2.Na długości 80 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 4,00 m i grubości 30 cm wraz z jej profilowaniem (spadek poprzeczny 2% do rowu).
3.Na pozostałej długości 174 mb korytowanie na głębokość 70 cm i szerokość 4,50 mb z nadaniem jednostronnego spadku 2% w stronę rowu.
4.Ułożenie peszla w geowłókninie z obsybką żwirową w najniższym miejscu koryta drogowego,  długości ok. 174 mb.
5.Przycięcie skarp ziemnych.
6.Ułożenie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm.
7.Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mm wg kryteriów  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 30 cm.
8.Ułożenie, zagęszczenie i profilowanie (spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku cieku i 1% na łuku) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 20 cm.
9.Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie  (warstwa wiążąca grub. 5 cm i warstwa ścieralna grub. 5 cm), przechyłka jednostronna 2% zgodnie ze stokiem wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją kationową szybkorozpadową), szerokości 3,50 m, na całej długości 200 mb.
10.Wykonanie i uzupełnienie obustronnego pobocza o szerokości 50 cm z destruktu lub kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie, grubości min. 10 cm i długości 508 m.
11.Ułożenie przepustu Ø 300 mm z HDPE pod zjazdem, długości 15 m.
12.Reprofilacja i udrożnienie rowu drogowego na długości 130 mb.
13.Wyrównanie niwelety zjazdów szt. ok. 6.
14.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.7. ul. Pod Moroniem, w miejscowości Prądnik Korzkiewski - dz. nr 266/1.
1.Tyczenie geodezyjne osi drogi i granic działki drogowej, (długość 275 m, szerokość jezdni zmienna: 2,0 m do 2,50 m +obustronne pobocze szer. 0,50 m (tam gdzie jest na nie miejsce).
2.Ułożenie przepustu Ø80 z HDPE, długości 8 m wraz ze żelbetową studnią wpadową d = 120 cm głębokości 2,50 m.
3.Przycięcie skarp ziemnych.
4.Na całej długości 275 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm wraz z jej profilowaniem.
5.Na całej długości 275 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm wraz z jej profilowaniem.
6.Wykonanie ścieku prefabrykowanego typu mulda na fundamencie betonowym na długości 50 mb wraz z kratą przejazdową długości 4m.
7.Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie  (warstwa wiążąca grub. 5 cm i warstwa ścieralna grub. 5 cm, przechyłka jednostronna 2% do cieku i 1% na łuku wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją kationową szybkorozpadową), szerokości śr. 3,00 m, na całej długości 275 mb.
8.Wykonanie i uzupełnienie obustronnego pobocza o szerokości 50 cm z destruktu lub kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie, grubości min. 10 cm, długość 275 mb.
9.Wyrównanie niwelety zjazdów szt. 12.
10.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.8. ul. Różana, w miejscowości Tomaszowice - dz. nr 206.
1.Tyczenie geodezyjne osi drogi i granic działki drogowej, (długość od skrzyżowania z ul. Podskalany do końca zabudowy - 245 m, szerokość 3,5 m ).
2. Na długości 40 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - 63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm wraz z jej profilowaniem (spadek poprzeczny 2% do ścieku).
3.Na długości 40 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 10 cm wraz z jej profilowaniem (spadek poprzeczny 2% do ścieku).
4.Wykonanie ścieku prefabrykowanego typu mulda na ławie betonowej w łuku, długości 15 m z wprowadzeniem do rowu ulicy Podskalany.
5.Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie  (warstwa wiążąca grub. 5 cm i warstwa ścieralna grub. 5 cm), przechyłka jednostronna 2% zgodnie ze stokiem wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją kationową szybkorozpadową), szerokości 3,50 m, na długości 40 mb.
6.Na długości 205 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - 63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm wraz z jej profilowaniem (spadek poprzeczny 2% do ścieku).
7.Na długości 205 mb uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 3,50 m i grubości 10 cm wraz z jej profilowaniem (spadek poprzeczny 2% do ścieku).
8.Wykonanie i uzupełnienie obustronnego pobocza o szerokości 50 cm  i wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie, grubości min. 10 cm, długości 475 mb.
9.Wyrównanie niwelety zjazdów szt. 10.
10.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.9. ul. Polna, w miejscowości Wielka Wieś - dz. nr 451.
1. Wytyczenie geodezyjne remontowanej drogi (długość 150 m, szerokość 4.4 m).
2. Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej długości.
3. Korytowanie wraz z profilowaniem dna koryta (spadek poprzeczny 2% do stoku) na długości 50 mb na głębokość 60 cm i szerokość 4.00 m.
4. Przycięcie skarp ziemnych.
5. Ułożenie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm, na długości 50 m.
6. Ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mm wg kryteriów  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 30 cm, na długości 50 m.
7. Ułożenie, zagęszczenie i profilowanie (spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku cieku i 1% na łuku) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, grubości 20 cm, na długości 50 m.
8. Na długości pozostałej 100 m uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów,  mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, szerokości 4,00 m i grubości 40 cm wraz z jej profilowaniem.
9. Wykonanie jednostronnego ścieku z elementów prefabrykowanych typu mulda o szerokości 50 cm na ławie z betonu B10, grubości min. 10 cm na całej długości wraz z trzema studzienkami ściekowymi, przykanalikami i wpustami, na długości 150 m.
10. Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie  (warstwa wiążąca grubości 5 cm i warstwa ścieralna grubości 5 cm, przechyłka jednostronna 2% do cieku i 1% na łuku wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją kationową szybkorozpadową), szerokości 3,50 m, na całej długości 150 m.
11. Wykonanie i uzupełnienie jednostronnego pobocza o szerokości 50 cm z destruktu lub kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie, grubości min. 10 cm, długość 150 m.
12. Wyrównanie niwelety zjazdów szt. 4.
13. Kraty przejazdowe długości 4.00 m, szt. 2.
14. Zabezpieczenie urządzeń obcych w obszarze robót budowlanych, regulacja studzienek kanalizacyjnych do nowej niwelety 2 szt.
15.Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.10. Pętla autobusowa w Będkowicach – roboty pozostałe do wykonania.
1.Frezowanie nawierzchni drogi powiatowej – 33 m2
2.Ułożenie geowłókniny na połączeniu z istniejącą nawierzchnią – 66 m2
3.Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych – 860 m2.
4.Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją kationową szybkorozpadową - 860 m2.  
5.Ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P stabilizowanej mechanicznie gr. 9 cm - 860 m2.
6.Ułożenie nawierzchni pętli autobusowej z betonu asfaltowego AC 11S stabilizowanej mechanicznie gr. 5 cm - 860 m2.
7.Ułożenie nawierzchni przystanku autobusowego z betonowego klasy B-35, grubości 20 cm stabilizowanej mechanicznie – 60 m2.
8.Wykonanie murowanej wiaty przystankowej.
9.Wykonanie drenażu opaskowego Ø 110 mm, na długości 160 m.
10.Wykończenie skarp – humusowanie i obsypywanie skarp – 150 m2.
11.Umocnienie podstawy skarpy płytami ażurowymi, na długości 160 m.
12.Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej klauzulowanej.

1.11 ul. Cader, w miejscowości w Szyce- dz. nr 214/1.
1.Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 500 m od zjazdu z DK 94 do końca działki nr 37/1, szerokość śr. 3,00 m).
2.Korytowanie na głębokość 30 cm z nadaniem jednostronnego spadku.
3.Ułożenie drenażu (peszel Ø 110 w geowłókninie) na całej długości od strony napływu wody z odprowadzeniem do odbiorników.
4.Wykonanie warstwy odcinającej – 10 cm piasku.
5.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, do szerokości 3,0 m i grubości 30 cm wraz z jej profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym.
6.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, do szerokości 3,0 m i grubości 20 cm wraz z jej profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym.
7.Regulacja studzienek kanalizacyjnych, szt. 2.
8.Zmniejszenie spadku poprzez podniesienie niwelety na zjeździe z DK 94 poprzez wykonanie podbudowy wraz z jej profilowaniem (spadek poprzeczny jednostronny 2%) z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, wg kryteriów, mieszanki optymalnej oraz PN-S-061-2:1997, do szerokości 3,0 m i grubości śr. 20 cm.
9.Przebudowa ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach z podmurówką, na długości 60m wraz z budową muru oporowego śr. wys. 0,60 m (całkowita wys. śr. 1,20m), szerokości 0,30 cm, zbrojonego prętami żebrowymi Ø10 co 15 cm, z odtworzeniem ogrodzenia.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

Tagi dla strony:

2015-08-06