Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce

Inwestycja będzie realizowana przez firmę: Usługi Budowlane GRESMAR Stanisław Chodacki, 32-051 Wielkie Drogi  za kwotę 4.460 577,85 w terminie do 30 maja 2019 r.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmować będzie: budowę budynku użyteczności publicznej dla potrzeb przedszkola i szkoły w dobudowie do budynku szkoły istn. wraz z przebudową pomieszczenia parteru istn. Szkoły na szatnię, budową instalacji wewnętrznych użytkownika w budynku: elektrycznych (w tym  telekomunikacyjnych), wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, wentylacji, ogrzewania, chłodzenia,  budową instalacji wewnętrznych użytkownika poza budynkiem: elektrycznych (w tym oświetlenia terenu), gazu, kanalizacji sanitarnej i opadowej, budową przyłączy: teletech., wody i kanalizacji sanitarnej, budową fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej ,budową zbiornika odparowującego wód opadowych, miejsca gromadzenia odpadów, chodników i parkingów oraz przebudową i rozbudową dróg wewnętrznych a także z rozbiórką istniejących obiektów bud. tj.: fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza teletechnicznego, wewnętrznej instalacji elektrycznej i ogrodzenia terenu.
 W budynku zostało zaprojektowane:
- w piwnicy
magazyny, szatnia, umywalnia, serwerownia, wc, klatka schodowa, komunikacja
-  na parterze
sale lekcyjne, komunikacja, wc, z przeznaczeniem dla szkoły oraz komunikacja, szatnia, gabinety administracji  i  pedagogów,  wc, z przeznaczeniem dla przedszkola
- na piętrze
komunikacja, sale zabaw, toalety, magazynki, aneks kuchenny, zmywalnia
- na poddaszu
kotłownia, wentylatornia, pomieszczenia techniczne, komunikacja
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku w tym sieci zewnętrzne wod-kan, zbiornik na wody opadowe, przebudowę i rozbudowę dróg wewnętrznych wraz z parkingiem na 56 miejsc postojowych
- pow. zabudowy  605 m2
- kubatura 6570 m3
- pow. użytkowa 1423,88 m2
 

stan na 18.10.2017 r.

stan na 18.10.2017 r.

stan na 18.10.2017 r.

stan na 27.12.2017 r

stan na 27.12.2017 r

stan na 27.12.2017 r

podpisanie umowy

wizualizacja

wizualizacja

Tagi dla strony:

2017-08-17