Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 PE w m. Modlnica

Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 PE w m. Modlnica, na odcinku: ul. Św. Wojciecha (dz. nr 673/2) wzdłuż ul. Lesnej do dz. nr 654/3


 - sieć wodociągowa z rur fi 110 PE RC SDR 11 PN 16, długość około 305,0 m


- sieć wodociągowa z rur fi 90 PE 100 RC SDR 11 PN 16, długość około 4,80 m


- włączenie do istn. sieci na dz. nr 673/2 o średnicy fi 160 mm za pomocą trójnika i zasuw DN 150 i DN 100 z żeliwa sferoidalnego ora z na dz. nr 894/1 do istn. wodociągu DN 90


- hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 – 2kpl


Około 145,0 m sieci należy wykonać metodą przewiertu ze względu na istn. infrastrukturę drogową


- zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków teren inwestycji znajduje się na obszarze stanowiska  archeologicznego i stanowiska konserwatorskiego ( w rejonie kapliczki domkowej  Św. Wojciecha), stąd należy  zapewnić nadzór archeologiczny i konserwatorski.


Umowa Nr INW/180/2020 na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu 12.03.2020 r. ze Zbigniewem Sołtysikiem TERMO-INSTAL z siedzibą w Jerzmanowiach


Terminy rozpoczęcia prac – 17.03.2020 r.


Termin zakończenia prac najpóźniej do dnia 31.08.2020 r.


Tagi dla strony:

2020-04-29