Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rozbudowa sieci wodociągowej Modlnica

1). Rozbudowa sieci wodociągowej DN 160PE na odcinku: od ul. Studzienki w rejonie projektowanej obwodnicy przy granicy miasta Krakowa do istniejącej sieci wodociągowej ( dz. Nr 519) w miejscowości Modlnica, Gmina Wielka Wieś”(wzdłuż ul. Bukowej).


2). Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej DN 160 PE w m. Modlnica wzdłuż ulicy Wierzbowej od dz. nr 703/1 do projektowanej sieci wodociągowej w rejonie drogi gminnej ( dz. nr 785).


3). Budowa przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci wodociągowej w Krakowie, ul. Łokietka( dz. nr 496) do zestawu wodomierza głównego w studni wodomierzowej w miejscowości Modlnica ( Dz. 518/4)- tj. drugostronnego zasilania Gminy Wielka Wieś” – w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś”.


Inwestycję realizuje: Spółką Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


Termin realizacji: 30.09.2020r.


Wartość inwestycji: 469.451,86 zł

2020-05-04