Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wykonanie otworu studziennego w Tomaszowicach

W tym tygodniu została podpisana umowa z firmą Hydroel Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. z Zagorzan na inwestycję pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczego /studziennego/ w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby południowej części gminy w m. Tomaszowice”. Firma wykona zadanie do końca września br. za kwotę 148 209,78 zł


Nasza gmina prężnie się rozwija, szczególnie intensywnie przybywa nam zabudowy jednorodzinnej oraz nowych firm w południowej części gminy a co za tym idzie zwiększa się znacznie zapotrzebowanie na pobór wody. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu poszukujemy kolejnych zasobów wody, które pozwolą nam zabezpieczyć potrzeby naszych mieszkańców – komentuje Wójt Gminy.     

2018-06-27