Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo – cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stromej w Wielkiej Wsi

15.04.2015r. została  podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą robót Spółką Gminny Zakład Komunalny  z siedzibą w Wielkiej Wsi, z terminem zakończenia inwestycji do dnia 26.08.2015r.

Wartość inwestycji to  270 600,00zł (brutto) z tej kwoty 187 000,00zł pochodzić będzie z dofinansowania, jakie samorząd gminy pozyskał z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbeztowo cementowych Ø 100mm na rurociąg polietylenowy PE Ø110mm z zastosowaniem rur PE 100 HD SDR 11, klasy PN 10 atestowanych dla wody pitnej wraz z uzbrojeniem.

Tagi dla strony:

2015-05-06