Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modlnica”

W dniu 26.02.2015r. została  podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 381 290,00zł (brutto) z  terminem zakończenia inwestycji  30.09.2015r.

Wykonawcą robót jest Firma Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef z siedzibą w Pcimiu.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Zakres inwestycji:
Obejmuje budowę dwóch zbiorników wodociągowych o pojemności użytkowej Vu = 2x510 m3, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego o pojemności użytkowej Vu = 31 m3 wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną.

Ogólna charakterystyka techniczna:
1. Zbiorniki na wodę pitną:
- dwa zbiorniki na wodę czystą;
- konstrukcja żelbetowa szczelna;
- zbiorniki w całości podziemne;
- wymiary wewnętrzne każdego ze zbiorników: szerokość 10,0 m, długość 17,0m,wysokość 3,5 m;
- kubatura całkowita każdego ze zbiorników 582 m3;
2. Komora hydroforowa i zasuw:
- konstrukcja żelbetowa, szczelna;
- komora w całości podziemna usytuowana pomiędzy dwoma zbiornikami
podziemnymi;
- wymiary wewnętrzne komory: szerokość 4,0 m, długość 5,65 m, wysokość 3,85 m;
- kubatura obiektu 87,0 m3;
3.  Zbiornik retencyjny:
- konstrukcja żelbetowa, szczelna;
- zbiornik w całości podziemny usytuowany za komorą hydroforową i zasuw;
- wymiary wewnętrzne zbiornika: szerokość 2,6 m, długość 4,0 m, wysokość
3,85 m;
- kubatura obiektu 40,0 m3;

Cel zadania:
Zbiorniki wodociągowe są magazynem wody dla terenów zlokalizowanych w południowej części Gminy a tym miejscowości Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice, Szyce, Giebułtów, Wielka Wieś.                   
Budowa nowych zbiorników w Modlnicy, w znacznym stopniu poprawi funkcjonowanie istniejącego układu wodociągowego, zmniejszy strefę obsługiwana przez zbiorniki Giebułtów oraz zabezpieczy odpowiednią ilość wody na wypadek awarii lub wystąpienia pożaru w strefie niższego ciśnienia w miejscowości Modlnica. Zamontowany hydrofor, umożliwi w przypadku awarii ujęcia w Giebułtowie, podanie zmagazynowanej uprzednio wody, do strefy wyższego ciśnienia, czyli terenów położonych na północ od objętych inwestycji zbiorników w Modlnicy, w tym zasilenie zbiorników w Giebułtowie, przy jednoczesnym zasilaniu grawitacyjnym strefy dolnej miejscowości Modlnica.

Tagi dla strony:

2015-04-01