Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktualności

Wiosenna przerwa świąteczna w oświacie

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 w dniach od 9 kwietnia 2020r. do dnia 14 kwietnia 2020r. w szkołach podstawowych trwa wiosenna przerwa świąteczna.

Zobacz więcej »
2020-04-03
Komunikat o rekrutacji do gminnych placówek oświatowych

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli i szkół w dniu 6 kwietnia 2020 roku.

Zobacz więcej »
2020-04-02
PSZOK będzie nieczynny do Świąt Wielkanocnych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirus (COVID19), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY do Świąt Wielkanocnych tj. 11.04.2020 r. włącznie.

Zobacz więcej »
2020-03-13
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nieobsługiwaniem interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś do dnia 10 kwietnia br. włącznie, uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można składać w następujący sposób

Zobacz więcej »
2020-03-30
Odczyt z wodomierzy

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii Gminny Zakład Komunalny, prosi aby odbiorcy, których wodomierze nie są wyposażone w nakładki do odczytów radiowych, dokonywali samodzielnie odczytów stanu wodomierzy.

Zobacz więcej »
2020-03-24
Czasowe wyłączenie obsługi bezpośredniej mieszkańców

Z uwagi na dużą liczbę osób, które na co dzień odwiedzają urząd i związane z tym ryzyko potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusem zdecydowaliśmy o czasowym wyłączeniu obsługi bezpośredniej mieszkańców od 16.03.2020 do odwołania.

Zobacz więcej »
2020-03-13
Pomoc psychologiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje, że Powiat Krakowski uruchomił specjalne linie telefoniczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego (w tym mieszkańców Gminy Wielka Wieś), którzy potrzebują w zaistniałej sytuacji wsparcia psychologicznego bądź kontaktu z psychoterapeutą. Pomoc dostępna jest dla wszystkich, konsultacje telefoniczne są bezpłatne.

Zobacz więcej »
2020-03-18
Pomoc sąsiedzka

W obliczu zagrożenia epidemiologicznego pamiętajmy o osobach starszych i niepełnosprawnych, które są samotne. Uruchamiajmy pomoc sąsiedzką, która pozwoli zaspokoić ich niezbędne potrzeby.

Zobacz więcej »
2020-03-18
GOPS zaprzestaje bezpośredniej obsługi klientów

Od dniach od 17 marca 2020 r. zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klientów. Jednocześnie informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem e-mail bądź e-PUAP.

Zobacz więcej »
2020-03-17
Odwołane zajęcia w placówkach oświatowych i żłobku

W dniach 12 i 13 marca zapewnione będą jedynie zajęcia opiekuńcze (szkoły, przedszkola), w godzinach pracy danej placówki, dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki przez te dwa dni. Od 16 marca (poniedziałek) do 25 marca (środa) w/w placówki będą zamknięte.

Zobacz więcej »
2020-03-11
Zamknięcie biblioteki dla czytelników

W związku z wprowadzanymi w całej Polsce zmianami w funkcjonowaniu instytucji oświatowych i kulturalnych, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi od dnia 12 marca 2020 będzie zamknięta dla czytelników.

Zobacz więcej »
2020-03-11
Specjalne środki ostrożności w Urzędzie i Jednostkach

W związku z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego koronawirus (COVID19) wprowadzamy w Urzędzie Gminy i naszych Jednostkach specjalne środki ostrożności, bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zasad, które zapewnią nam większe bezpieczeństwo.

Zobacz więcej »
2020-03-11
Rekrutacja

Rekrutacja na kolejny rok szkolny do Przedszkoli i I klas Szkoły Podstawowej będzie kontynuowana zgodnie z wcześniej wyznaczonymi terminami, jednak ze względu na zamkniecie placówek, od 16.03 w skróconych godzinach.

Zobacz więcej »
2020-03-12
Rezolucja Rady Gminy

Na nadzwyczajnej sesji, Rada Gminy wyraziła w formie Rezolucji, negatywne stanowisko Gminy wobec proponowanych wariantów przebiegu szybkiej kolei po terenie naszej Gminy. (treść rezolucji w załączeniu).

Zobacz więcej »
2020-03-10
Centralny Port Komunikacyjny

Prezentujemy oficjalne stanowisko Gminy odnośnie rządowego dokumentu zakładającego budowę linii kolejowej na trasie Olkusz-Kraków. Prosimy mieszkańców o składanie indywidualnych uwag do w/w dokumentu.

Zobacz więcej »
2020-02-25
Nowa firma odbierze odpady komunalne

Od marca do końca br. odbiorem śmieci z Państwa domów będzie zajmować się firma STRACH (Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach). W załączeniu harmonogram na najbliższe trzy miesiące. 

Zobacz więcej »
2020-02-21
Komunikat GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, iż w związku z podwyższonym stopniem zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i władz samorządowych ZMIENIONY zostaje sposób obsługi klientów.

Zobacz więcej »
2020-03-12
II Wielka Akcja Sprzątania Gminy!

Spotkajmy się 4 kwietnia aby duchu naszego tegorocznego hasła "Wspólne sprzątanie to nasze Gminne wyzwanie" posprzątać naszą najbliższą okolicę i pokazać, że nam zależy i że razem możemy więcej!

Zobacz więcej »
2020-02-20
Wielkowiejski Targ

Serdecznie zapraszamy rolników, sadowników, wytwórców z terenu Gminy do udziału w Wielkowiejskim Targu. Startujemy 30.05 br. o godz. 9.00 a potem cyklicznie (1 lub 2 razy w miesiącu do połowy października). Na zgłoszenia czekamy do 15.03.2020 r. Liczba miejsc ograniczona. 

Zobacz więcej »
2020-02-20
Płać podatki w Gminie!

Osoby, które z różnych względów nie są jeszcze u nas zameldowane prosimy o wpisanie w swojej deklaracji (PiT) - Gminy (Gmina Wielka Wieś) jako miejsca zamieszkania, wówczas dołożycie "cegiełkę" do rozwoju naszej Gminy!

Zobacz więcej »
2020-02-04
2014-04-11