Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

11 marca 2014 - Dzień Sołtysa

11 marca 2014 - Dzień Sołtysa

11 marca przypada coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności.
Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po przemianach, w latach 90, sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych.

W naszej gminie te funkcje pełnią (alfabetycznie):
 • Pani Marzena Bień - Będkowice
 • Pani Krystyna Janecka - Bębło
 • Pan Andrzej Szumny - Biały Kościół
 • Pan Andrzej Kowalik - Czajowice
 • Pani Lilianna Wilk - Giebułtów
 • Pan Wojciech Mazur - Modlnica
 • Pan Józef Górski - Modlniczka
 • Pani Elżbieta Woźniczka - Prądnik Korzkiewski
 • Pan Józef Grzybowski - Szyce
 • Pan Ryszard Tekiela - Tomaszowice
 • Pani Teresa Wierzbicka - Wielka Wieś
 • Pan Grzegorz Szopa - Wierzchowie
Współcześnie, do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów.

Dziękując za zaangażowanie - Paniom i Panom sołtysom życzymy samych sukcesów!

2014-03-11