Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

4 MINUTY - Ruszył projekt!

9 kwietnia br. w Szkole Filialnej w Modlniczce Joanna Patej, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Wielka Wieś zainaugurowała rozpoczęcie projektu „4 minuty!”, informując o celach i działaniach, jakie będą podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia. Następnie Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie młodszy aspirant Łukasz Mendel oraz ogniomistrz Piotr Zabawa przeprowadzili w Szkole Filialnej w Modlniczce oraz Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie ćwiczyli prawidłowe zaalarmowanie służb ratunkowych, przeprowadzanie resuscytacji oraz ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej. Kolejne zajęcia skierowane do uczniów odbędą się już 16 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Modlnicy. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostaną zorganizowane również dla dorosłych mieszkańców Gminy. Szczegóły i terminy zostaną podane wkrótce!


2018-04-11