Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

60 lat razem upłynęło bardzo szybko

Dokładnie w 60 rocznicę ślubu mamy okazję świętować z Państwem Kazimierą i Józefem Kurowskimi z Czajowic. Jubilaci od Wójta Gminy oraz kierownika USC otrzymali gratulacje z powodu tak długiego i zgodnego życia, kwiaty i symboliczny prezent.

15 lipca 1954 roku Państwo Kurowscy brali ślub cywilny w Cianowicach (gm. Skała). Obydwoje pochodzą z naszej Gminy, poznali się w drodze do kościoła, jak wspomina Pani Kazimiera, chodziła wówczas do kościoła w Białym Kościele przez las, mąż zaś pochodził z Murowni, więc gdzieś w połowie drogi się mogli spotkać. To były inne ‘weselsze’ czasy, ludzie mieli okazję się poznać na zwykłym spacerze czy właśnie, jak Oni, w drodze do kościoła, a dziś wszyscy wsiadają do samochodów i nie ma nawet kiedy i jak porozmawiać. Ich ślub nie był spontaniczną decyzją, gdyż byli narzeczeństwem przez trzy lata. Dochowali się czterech synów (najstarszy niestety już zmarł), mają sześcioro wnucząt oraz prawnuka, zaś kolejny „w drodze”.  

Pan Józef był budowlańcem, pracował przy budowie bloków, mieli okazję dostać mieszkanie i wyprowadzić się do miasta ale za bardzo kochali to miejsce. Pani Kazimiera wspomina, że rok po ślubie męża zabrano do wojska ich syn miał wówczas 4 m-ce. Był to ciężki czas, gdyż mąż wyszedł na przepustkę dopiero po roku, syn go nie poznał i mówił do ojca ‘Pan’.

Pani Kazimiera to osoba niezwykle pracowita i cały czas bardzo aktywna. Pracuje w domu i w polu, nie wyobraża sobie siedzenia i nic nie robienia. Na spotkaniu pojawił się również niedawno wyświęcony ksiądz, sąsiad Państwa Kurowskich. Ksiądz Sebastian Kozyra wspomina z rozrzewnieniem lata dzieciństwa, kiedy to biegał do sąsiadki po mleko. Ksiądz Sebastian mówił z podziwem o swoich sąsiadach - ludziach pracowitych i mogących służyć przykładem dla młodego pokolenia, jak wytrwać tak długo w związku. Jak mówi Pani Kazimiera „bywało różnie, jak to w małżeństwie, ale przysięgaliśmy sobie na dobre i na złe” i do dziś dnia są szczęśliwi razem.

Jubilatom życzymy kolejnych lat pełnych zdrowia i miłości.

Tagi dla strony:

2014-07-15